Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Stiftsudvalget om diakoni
Trøstende hænder

Stiftsudvalget om diakoni

Diakoniudvalgets formål er at udarbejde et bud på, hvad folkekirkelig diakoni kan være og udvikle materiale om diakoni i Aarhus Stift.

Formålet er også at afdække muligheder for nye tiltage og fastholde lysten og motivationen for at lære hinanden at kende på tværs af organisationer og kommuner og skabe grobund for nye samarbejder.

Diakoniudvalget vil gerne synliggøre de centrale folkekirkelige aktører, der kan rådgive og vejlede på diakoniområdet.

Diakoniudvalget er organiseret med en styregruppe, der mødes fire gange om året. Der nedsættes en følgegruppe, som er med på et møde årligt.
 

Styregruppens medlemmer:

Sogne- og korshærspræst Susanne Kolby Rahbek (formand)
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Forstander Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen
Landssekretær i Jysk børneforsorg og leder af HUSRUM Danmark Marie Nyegaard
Lektor og Studieleder for Institut for Kultur og Samfund Liselotte Malmgart
Provst Esben Thusgård

Stiftsrådets repræsentant: Søren William Christensen

 

Vedtægter og referater:

Vedtægter