Biskoppen
Om biskoppen

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Om Biskoppen

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed i Aarhus stift, og han er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser i stiftet.

De vigtigste opgaver for biskoppen er at føre tilsyn med stiftets præster, altså at sørge for, at de udfører deres gejstlige opgaver korrekt. Biskoppen ansætter nye præster i stiftet, og han ordinerer også nye præster. Hertil kommer en række andre opgaver f.eks. kirkeindvielser, provstekreeringer m.m.

Henrik Wigh-Poulsen

Biskop Henrik Wigh-Poulsen er født i 1959 i Randers, men han voksede op på Djursland, hvor faderen var præst.

Selv begyndte Henrik Wigh-Poulsen at læse teologi i Aarhus i 80’erne, og han afsluttede sit studium i 1989, hvorefter han blev præst i Lejrskov-Jordrup Pastorat i Ribe Stift. Gennem karrieren har Henrik Wigh-Poulsen været højskolelærer, arbejdet på reklamebureau, været redaktør, ledet Grundtvig-Akademiet Vartov og meget andet.

Privat er Henrik Wigh-Poulsen gift med cand.theol Grete Wigh-Poulsen, der er provst i Kolding provsti. De har sammen tre sønner.

Du kan læse hele biskop Henrik Wigh-Poulsens blå bog her.

Du kan læse biskop Henrik Wigh-Poulsens CV her.

Du kan se en liste over biskop Henrik Wigh-Poulsens udgivelser her.

Hent pressebilleder af biskop Henrik Wigh-Poulsen her:Kontakt

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

E-mail: hwpo@km.dk
Tlf.: 8614 5100