Nyheder
Nyheder

Webtilgængelighed

Offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle, også for svagtseende, blinde og andre med fysiske funktionsnedsættelser. 

Offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle, også for svagtseende, blinde og andre med fysiske funktionsnedsættelser. Det blev vedtaget i 2018.

Loven, som også gælder folkekirkens hjemmesider, indebærer desuden, at der skal være en erklæring på hjemmesiden, der beskriver, hvordan hjemmesiden opfylder kravene for webtilgængelighed. Erklæringen kan I evt. lave i samarbejde med jeres hjemmesideleverandør.

Krav til hjemmesidens indhold

Der er desuden en række krav, der skal opfyldes, så hjemmesiderne er anvendelige, forståelige og robuste og kan bruges af brugere med funktionsnedsættelser.

Kravene er blandt andet at:

 • lave en tilgængelighedserklæring, der skal oprettes ved hjælp af WAS-tool, som er en løsning, Digitaliseringsstyrelsen har lavet. Den kan du læse om ved at klikke på dette link
 • billeder, som ikke bare er til pynt, skal have et tekstalternativ (alt text)
 • teksten skal mærkes op med de rigtige typer overskrifter, så mennesker, der bruger skærmlæser, kan få overblik over indholdet (brug h1, h2 og h3 tags i stedet for fed skrift)
  • Dette gælder også PDF-filer og worddokumenter med referater fra ex. menighedsrådsmøder
 • siden skal kodes, så brugerne kan anvende tabulatorer til at bevæge sig rundt på siden, hvis de ikke anvender mus
 • links skal have en forklarende tekst, så de, der får læst teksten op, ved, hvad de klikker på
 • videoer, der lagres på hjemmesiden, skal tekstes efter maks. 14 arbejdsdage.

Reglerne gælder desuden for de sociale medier, som kirken administrerer.

Undtagelser:

Der er en række undtagelser, som bl.a. omhandler arbejdsbyrden. Læs om dem i bunden af artiklen, du kan finde via dette link.

 

Det siger loven om undtagelser: 

Læs lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

 

Bemærk §3 styk 2: 

Stk. 2. Vurderer det offentlige organ, at overholdelse af krav om tilgængelighed i stk. 1 vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, kan det offentlige organ vælge at undlade at overholde kravene. Det offentlige organ skal ved vurderingen tage hensyn til

1) det offentlige organs størrelse, ressourcer og art og

2) de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.

Stk. 3. Undlader det offentlige organ at overholde krav om tilgængelighed i stk. 1, skal organet i tilgængelighedserklæringen, jf. § 4, redegøre for de dele af kravene, som ikke kunne overholdes, og om muligt anvise et tilgængeligt alternativ.

Stk. 4. Ministeren for offentlig innovation fastsætter, hvilke standarder eller tekniske specifikationer der skal være opfyldt, for at et websted eller en mobilapplikation formodes at være i overensstemmelse med krav om tilgængelighed i stk. 1.

Fakta om lov om webtilgængelighed

 

 • Nye websteder, som er offentliggjort efter 23. september 2018, har været omfattet af lovens krav siden september 2019.
 • Fra 23. september 2020 trådte næste fase af loven i kraft, hvilket betød, at også ældre websteder skal være tilgængelige. Et websted betragtes som ældre, hvis det er offentliggjort før 23. september 2018.
 • Fra 23. juni 2021 skal alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers mobilapplikationer også være webtilgængelige.