Udvalg
Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg

Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg

Vores overordnede mål er:

1)  løbende at understøtte og inspirere alle i stiftet, der arbejder med det religionspædagogiske (deriblandt præsternes arbejde med konfirmander og minikonfirmander)

2) at tænke religionspædagogisk med fokus på netværk og samskabelse mellem kirke og øvrigt samfund.

 

Udvalget afholder 3 møder årligt.

Referater

 

Medlemmer af udvalget:


Sognepræst og uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard

Laura Gylden-Damgaard

Laura Gylden-Damgaard
Sognepræst og uddannelseskonsulent 

formand for udvalget

Præsentation af Laura Gylden-Damgaard

Jeg er optaget af at skabe tilbagevendende nedslag i børns og unges liv, hvor de møder kirken og kristendommen, som noget, der har aktuel relevans for dem. Babysalmesang og minikonfirmander er for længst blevet til hits, som folkekirken har nået nye målgrupper med. Men kunne vi også sammen skabe landsdækkende successer for andre aldersgrupper? Jeg har arbejdet 13 år som sognepræst både i land og by, og hele tiden haft religionspædagogikken og nye undervisningsformer som et fokusområde. Jeg har siddet i bestyrelse for børn- og ungepræster, været med til at udvikle større konfirmandarrangementer og er medudgiver på Konfirmandsalmebogen og undervisningsvejledningen dertil. Lige nu er jeg ansat på stiftet som uddannelseskonsulent, hvor jeg har ansvaret for den kollegiale sparring bl.a. i forhold til undervisning af konfirmander og afholder kurser i klasseledelse. 
Derudover er jeg ved at tage en pædagogisk diplomuddannelse og har bl.a. afsluttet faget ”Nyere pædagogisk viden og forskning”.


Karen Togsverd Hansen

Karen Togsverd Hansen

Karen Togsverd Hansen

Har været sognepræst ved Skæring Kirke siden 2017

Præsentation af Karen Togsverd hansen

Inden da var hun sognepræst i Struer i perioden 2007-2017, de sidste 4 år tillige som børne- og ungdomspræst, og i Gellerup Kirke i 2002-2007. Har taget en masteruddannelse i ”Kristendommens Deltagerdimension” ved praktisk teologi på KU, hvor hun bl.a. har lavet en undersøgelse blandt konfirmander om deres oplevelse af højmessen. Har stor erfaring med forkyndelse for børn og unge bl.a. i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer og er engageret i liturgisk arbejde bl.a. i forhold til gudstjenestefornyelse.


Sognepræst Ane Ørgård Bramstoft

Ane Ørgård Bramstoft

Ane Ørgård Bramstoft

Cand. theol fra Aarhus Universitet og præst siden 2003. Ansat ved Egå Kirke siden 2012.

Præsentation af Ane Ørgård Bramstoft

Interesse for kateketisk, didaktik og formidling. Har bl. a. samarbejdet med den århusianske rollespilsforening PLOT42 om udviklingen af rollespilsprojektet Arken 2008, hvor 800 konfirmander deltog. Forfatter til Gud Ord – vores sprog (Eksistensen 2017), et fuldt dansksproget konfirmandmateriale, der bygger på ny pædagogisk viden om inddragelse og motivation og er udviklet og skrevet i samarbejde med kollega Iben Johanne Thomsen. Arbejder i øjeblikket med et treårigt samskabelsesprojekt mellem Egaa Gymnasium og Egå Kirke. Har arbejdet med Salonsamtaler siden 2012 og er desuden engageret i liturgisk arbejde bl.a. med udviklingen af ART-Gudstjenester. 


Sognepræst Birgitte Bruhn

Inger Birgitte Bruhn

Inger Birgitte Bruhn

Sognepræst i Brabrand-Sdr. Årslev siden 2005, før det sognepræst i Ormslev-Kolt fra 2001. 

Præsentation af Inger Birgitte Bruhn

Tidligere kristendomskonsulent og medlem af KFUM-spejdernes Kristendomsudvalg, hvorigennem forskellige andagtsformer og -idéer er udviklet og prøvet af. Tagfatlege som en genvej til at snakke om eksistentielle spørgsmål med konfirmander er blevet til et koncept og en bog, som spejdererfaring og lyst til religionspædagogik har ført med sig.  Har gennem de senere år desuden arbejdet med sammenkobling af lokalhistorie og forkyndelse for børn, som en måde på at opleve os som en del af en lang tradition.


Anne Bro Assenholt

Anne Bro Assenholt

Cand. theol. og bachelor i Nordisk Sprog og Litteratur

Præsentation af Anne bro assenholt

Teologisk medarbejder og daglig leder af Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager Provstier siden 2018. Vi udvikler årligt en række materialer i kristendomskundskab samt events og kirkebesøg rettet mod områdets 70 folkeskoler. Materialerne inddrager ofte byens lokale kulturinstitutioner såsom kunstmuseet, musikskolen, teatret og biblioteket. Fokus er altid på dannelse, viden og tilværelsestydninger. Ansat som sognepræst ved Torsted Kirke i Horsens fra 2005 til 2018, hvor jeg også arbejdede med den nære relation mellem skole og kirke.


Anne Louise Krogh

Anne Louise Krogh

Cand.mag i musikvidenskab

Præsentation af anne louise krogh

Har gennem de sidste 10 år været ansat v. div. Kirker i Horsens provsti (og Vejle) som korleder i Spirekor, Børnekor, Pigekor og voksenkor, og underviser i Minikonfirmand og Babysalmesang. Anne Louise har siddet i DKG´s arbejdsudvalg som musikkyndig i en årrække, og er pt. projektleder i Horsens provsti på ”Himmelske Rytmer” – et projekt der henvender sig til mellemtrinnet – de 10-13 årige med et eftermiddags tilbud omkring rytmisk musik i kirken – ”kom som du er”. Projektet har et ønske om at skabe en ”bevægelse”, udover provstiets grænser, med et rigtig godt koncept til børn i alderen 10-13 år, uden binding som at gå til kor fast el. lign. og med salmerne/musikken som det forkyndende. En del af arbejdet er også at anspore dygtige salmedigtere/komponister/musikere til at skrive vedkommende og iørefaldende nye salmer/ny musik til mellemstore børn, der både berører relaterbare emner og formes i et musikalsk univers børnene finder spændende. Herudover er Anne Louise også med i udvalget bag Børnesalmer på Salmedatabasen. 


Cand. mag Hanna Broadbridge

Hanna Broadbridge

Hanna Broadbridge

Cand.mag i engelsk/japansk, undervist på gymnasier og Danmarks Lærerhøjskole 1970  til 2010. Censor ved universiteterne 1998 til 2016.

præsentation af hanna broadbridge

I al min undervisning har jeg overalt inddraget drama og pædagogik i mit arbejde. Samarbejdet med Coventry College of Education og Swansea College of Education, Christian Music Ministries, Birmingham, GB et. al. 

Arbejdet med børn og kirke i Sct. Clemens Kirke, Randers, siden 1978 med bibeldrama og musicals, holdt foredrag om værdierne og læringsprocesserne både her i Danmark og i udlandet. En række af vore kirke musical produktioner er blevet opført rundt om i landet og i det nære udland.

På gymnasieniveau har jeg arbejdet en del med The Shakespeare Globe og som mangeårig formand for Engelsklærerforeningen for Gym og HF afholdt efteruddannelseskurser for engelsklærere i et samarbejde med dem. Vor skoles ’Hamlet The Rock Musical’ blev opført på deres scene i London og anmeldt både i danske og  britiske medier.   

Skoleopsætninger af egne drama/musicals  har været vist mange steder i Danmark og i udlandet, længst væk var: ’The Mind of God’ spillet på Pretoria National Theatre i Sydafrika med danske og sydafrikanske unge.

Jeg har i en årrække siddet i CEC/KEKs arbejdsgruppe: Education for Democratic Citizenship  og her bl.a. promoveret det danske Kirke-Skole samarbejde. Har siddet Council of Europe med en lignende kasket og derigennem deltaget i konferencer og møder i Europa om dette emne.

Siden 1984 medlem og fra 1996 formand i Sct. Clemens Kirkes menighedsråd, samme tid som medlem af provstiudvalget. Siden 1990 medlem af det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus og senere af Rådet (KBH), formand fra 2010-2014. Medlem af Stiftsrådet i Aarhus og nu formand.

Teologi for Lægfolk 1994-1997. Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp 1990- 2006. EU uddannet valgobservatør.

Studielegater: Mombusho legat Japan, (Education), Irish State scholarship (W.B.Yeats og Noh drama), Fulbright (USA) Michigan University (Education).

Foredragsholder: Danske skoleforhold, Grundtvig, Folkekirken og mange andre kulturelle emner: i Japan, Hong Kong, Sydafrika, USA, Canada, Europa og utallige steder i Danmark.

Lærebogsforfatter i engelsk til alle niveauer.

To-sproget og to-kulturel. Gift med Edward siden 1967. To døtre og to børnebørn.


Martin Lysholm Hornstrup

Martin Lysholm Hornstrup

Martin Lysholm Hornstrup

Organist i Gellerup Kirke, Aarhus siden 2007

præsentation af martin lysholm hornstrup

Uddannet kirkemusiker fra Det Jyske Musikkonservatorium (Kandidat 2008, solistklasse 2011).
Siden 2014 medlem af baggrundsgruppen i salmer.dk, der arbejder for at fremme kendskabet til og brugen af nye salmer i folkekirken samt inspirere til tværfagligt samarbejde mellem præster og kirkemusikere.
Siden 2016 medlem af Forum for Børnesalmer.
Digter og komponist til en række nyere børnesalmer.
Stærk ambassadør for fællessang.
Specialiseret i arbejdet med konfirmander med særlige behov.
Underviser, holder foredrag og giver rytmiske koncerter i eget navn som sanger og fortolker af nye salmer.


Tina Brixtofte Andersen