Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Forsikringer i Folkekirken
Kirkebygning

Har du en forsikringssag?

 

Så kan du anmelde skaden direkte via Forsikringshåndbogen på DAP. Der kræves login. 
 

Du kan kontakte Aarhus Stift for den indledende vejledning om dækning og anmeldelse af skader, mens du kan kontakte Forsikringsenheden på tlf. 7020 1991 eller e-mail fe@km.dk vedrørende mere uddybende spørgsmål.
 

Folkekirken er selvforsikret
Menighedsrådene skal altså ikke selv tegne forsikringer ved eksterne forsikringsselskaber.

Folkekirkens selvforsikring omfatter:

  • Selvforsikring for folkekirkens bygninger og løsøre m.v. (tingskadesforsikring). Selvforsikringen virker som en traditionel forsikring i relation til de af ordningen omfattede deltagere.
  • Selvforsikring af folkekirkens bygge- og anlægsarbejder inkl. ansvarsforsikring.
  • En ansvarsforsikring for hele folkekirken og de i folkekirkens tjeneste værende personer.
  • En arbejdsulykkesforsikring for alle folkekirkens og Kirkeministeriets ansatte.
     

Administrationen af Folkekirkens selvforsikring bliver varetaget af Forsikringsenheden, der består af Helsingør Stift og Københavns Stift. Forsikringsområdet varetages internt i folkekirken, da Forsikringsenheden har forståelse for og viden om den folkekirkelige struktur og de udfordringer, som menighedsrådene kan have.