Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
Kend din kirke

Kend din kirke

Denne pjece handler ikke specifikt om din kirke, men er en opfordring og en hjælp til at lære din kirke bedre at kende.

Kirkelivet

Kirkelivet er alt, hvad der foregår i og omkring kirken. At deltage i kirkelivet er en forudsætning for at forstå det arbejde, der foregår i menighedsrådet.

Som nyt menighedsrådsmedlem kan man ikke være med i alt, hvad der foregår, og man kan ikke have detaljeret kendskab til alle dele af kirkelivet.

Ingen forventer, at du fra start har tjek på det hele. Tag dig tid til at sætte dig ind i forholdene og stille spørgsmål. Gør brug af de ansatte og menighedsrådsmedlemmer, der har mere erfaring end dig. Vær åben og nysgerrig. Gå på opdagelse i alt det nye, og deltag i kirkelivet i det omfang, du kan, vil og har lyst til. 

Stederne

Sogn eller pastorat

Din kirke ligger i et sogn. Sognet er et geografisk afgrænset område, hvor de medlemmer af folkekirken bor, som hører til din kirke. Nogle steder hører flere sogne sammen under er præsteembede i et pastorat. 

Kirke, sognehus og præstebolig

Din kirke er en konkret bygning, men der er ofte også et sognehus samt en eller flere præsteboliger. Disse bygninger administreres af menighedsrådet, og det er en god idé at lære dem at kende. Præsteboliger er private hjem, men du kan orientere dig om, hvor de ligger, og hvordan de er indrettede. Kirken og sognehuset er helt klart et besøg værd. Tag til gudstjenester i din kirke, og deltag i arrangementer i dit sognehus, så du oplever bygningerne i brug. Få også gerne en medarbejder til at vise dig rundt og fortælle om bygningerne. 

Kirkegård

Alle kirker har en kirkegård, men det er ikke altid, at den ligger i tilknytning til selve kirken. Bysognene kan have en fælles kirkegårde med kapeller Gå en tur på din kirkegård og få en snak med personalet. 

Menneskene

Menighedsråd

Menighedsrådet vælges blandt og af de folkekirkemedlemmer, der bor i sognet/pastoratet. Rådets opgaver er administration, personale og økonomi med det formål at fremme kirkens liv og vækst.

Antal medlemmer i menighedsrådet fastsættes efter antal folkekirkemedlemmer i sogn/pastorat opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i det år, der er menighedsrådsvalg. Antallet udgør 5 for det første tusinde og yderligere et medlem for hvert påbegyndte tusinde, dog ikke over 15 i alt.

Et menighedsråd består af en formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og evt. menige medlemmer. Se pjecerne med funktionsbeskrivelser for hver enkeltmandspost. 

Ansatte i kirken

Præsten er ansat af kirkeministeriet, men valgt af menighedsrådet. Præstens opgave og ansvar er gudstjenester, dåb, konfirmandundervisning og konfirmation, begravelser og vielser. Præsten er født medlem af menighedsrådet og deltager i arbejdet med det kirkelige liv i sognet. I sin forkyndelse er præsten uafhængig af menighedsrådet.

Alle andre medarbejdere i kirken er ansat af menighedsrådet. Det varierer dog hvem og hvor mange, der er ansat i de enkelte kirker.

Organisten og kirkesanger/kor har til opgave at levere musik til gudstjenester, kirkelige handlinger og evt. koncerter.

Kirketjeneren gør kirken klar og medvirker ved gudstjenester.

Kordegnen løser administrative opgaver, men medvirker også ved gudstjenester.

Kirke- og kulturmedarbejderen har forskellige opgaver i forbindelse med kirkelivet, men hvilke varierer fra kirke til kirke.

Graveren er ansvarlig for kirkegården. 

Menigheden

Når vi taler om menigheden, mener vi ofte de mennesker, vi kender fra kirken, men menigheden omfatter hele sognet/pastoratet. Kirken er forpligtet på at betjene alle folkekirkens medlemmer i sognet/pastoratet.


Find inspiration
- Alle kirker har en hjemmeside på www.sogn.dk, hvor du kan læse om stedet, menneskene og aktiviteterne.
- Der udover har nogle kirker deres egen hjemmeside. Den dukker typisk op, når du googler kirkens navn, men ellers finder du linket på www.sogn.dk.
- Mange kirker har kirkeblade eller nyhedsbreve, der giver indblik i det lokale kirkeliv. De ligger ofte som pdf filer til download på kirkens hjemmeside.
- Hvis du vil vide mere om menighedsrådets arbejde i din kirke, kan du finde beslutningsreferater og datoer for møder på kirkens hjemmeside.
- Se pjecen Find rundt i folkekirken, hvis du vil vide mere om den organisatoriske struktur omkring din lokale kirke.
 

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kolding Provsti og menighedsrådene i provstiet.