Gellerup Kirke nu som grøn kirke

Gellerup Kirke har været grøn i næsten 10 år...… Læs mere

Introkursus for nyansatte den 29. oktober 2019

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus. … Læs mere

Indtryk fra Hobro-Mariager provstis studietur til Tallinn, 3.-6. juni 2019  
 

Repræsentanter fra Hobro-Mariager Provsti har været på en lærerig studietur til Tallinn i Estland… Læs mere

Ordination i Asferg Kirke

Der holdes ordination i Asferg Kirke søndag, den 7. juli 2019 kl. 17.00… Læs mere

Stemning på Sølund Musik Festival - "Nærmest lykkelig"

Årets 34. musikfestival på Sølund i Skanderborg er netop afviklet… Læs mere

Nyt fra biskoppernes liturgiske faggruppe

Biskopperne nedsatte i 2016 et fagudvalg til at drøfte gudstjeneste, dåb og nadver… Læs mere

Introkursus for nyansatte i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

tirsdag, den 17. september 2019 i Sankt Andreas Kirke, 8930 Randers NØ… Læs mere

Stiftspersonalets årlige udflugt 2019

Stiftsadministrationen havde lukkedag den 14. maj 2019 pga personaleudflugt til Ribe Stift… Læs mere

Biskoppens nyhedsbrev maj 2019

Tak og glædelig pinse… Læs mere

Ordination i Aarhus Domkirke

Der holdes ordination i Aarhus Domkirke torsdag den 6. juni 2019 kl. 17.00… Læs mere

Vis flere