Biskoppens nyhedsbrev for marts 2022

Folkekirken og de ukrainske flygtninge… Læs mere

Ordination i Aarhus Domkirke

Der holdes ordination i Aarhus Domkirke torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.00… Læs mere

Forlænget tilmeldingsfrist - Retræteforløb for præster i Aarhus Stift

16.-19. maj 2022 og 19.-22. september 2022 med ansøgningsfrist den 15. marts 2022… Læs mere

Introkursus for nyansatte den 10. maj 2022 - TILMELDING ER LUKKET

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.… Læs mere

Sorgkonference 2022

Der stadig ledige pladser, og det er nu, du skal tilmelde dig. Konferencen henvender sig til alle i Folkekirken, der arbejder med sorg og er involveret i sorggrupper og til præster i almindelighed, hvor samtaler med sorgramte fylder meget… Læs mere

Ny juridisk specialkonsulent i Aarhus Stift

Trine Hansen starter i stillingen den 1. februar 2022… Læs mere

Ny kommunikationskonsulent i Aarhus Stift

Asger Meller Jørgensen starter i stillingen den 1. marts 2022… Læs mere

Ordination i Aarhus Domkirke

Der holdes ordination i Aarhus Domkirke torsdag den 27. januar 2022 kl. 17.00… Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Afdeling

Nye vejledninger, god jul og godt nytår… Læs mere

Nye vejledninger til brug i kampen mod seksuel chikane i folkekirken 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har styrket indsatsen i kampen mod seksuel chikane. Det sker på baggrund af tal fra Arbejdsmiljø og Helbred, der tidligere i år viste, at branchen for religiøse institutioner og begravelsesvæsen, som folke-kirken er del af, er en af de brancher, der har en særlig høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende hand-linger. … Læs mere

Vis flere