aarhusstift.dk
Nyheder

Nyheder

Etikseminar om aktiv livshjælp

Det handler om aktiv dødshjælp/aktiv livshjælp i krydsfeltet mellem teologi og etik. Hvilke overvejelser gør kirker i Europa sig herom? Hvordan kan teologiske overvejelser spille ind ift det palliative arbejde?    … Læs mere

Konfirmation

Under konfirmationsforberedelsen og under selve konfirmationen kan præsten støde ind i mange forskellige typer spørgsmål, som kan være svære at svare på… Læs mere

Ridderkors til Dorte Sørensen

Provst over Odder Provsti samt sygehuspræsterne i Region Midtjylland, Dorte Sørensen er af Hendes Majestæt Dronningen udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen… Læs mere

Vis flere