Kirkens forum 

Hele Danmarks fagmesse for kirken afholdes den 29.-30. september 2017 i Fredericia… Læs mere

Konfirmation

Under konfirmationsforberedelsen og under selve konfirmationen kan præsten støde ind i mange forskellige typer spørgsmål, som kan være svære at svare på… Læs mere

Invitation til jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute

Foreningen den Danske Klosterrute inviterer til jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017 - "Fra kirke til kirke gennem hele Danmark"… Læs mere

Ridderkors til Dorte Sørensen

Provst over Odder Provsti samt sygehuspræsterne i Region Midtjylland, Dorte Sørensen er af Hendes Majestæt Dronningen udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen… Læs mere

“Kirkens rum i forandring – hvad er kirken til for”  

Onsdag den 12. oktober 2016 blev der afholdt ERFA-dag ved Hammel og Vitten Kirker for stifternes byggesagsbehandlere om ændret brug…… Læs mere

Udbudsrunde gennemført  

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning har gennemført udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne.… Læs mere

Dansk erhvervsmand får Luther-Rosen 2016

Internationale Luther Stiftung (IMLS) gav den 12. november 2016 på Nationalmuseet i København prisen Luther-Rosen 2016 for „gesellschaftliche Verantwortung und UnternehmerCourage“ til den danske erhvervsmand Niels Due JensenLæs mere