Røsten 13 er udkommet

Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år…

Landemode 2016

Til landemodet den 31. august 2016 kunne biskop Henrik Wigh-Poulsen sætte sig for bordenden for første gang ved den traditionsrige…

12. udgave af Røsten er udkommet

12. udgave af Røsten sætter fokus på flygtningespørgsmålet i en folkekirkelig kontekst. Debatten om flygtninge og indvandrere kører i avisernes…

Artikler

Ordination 29. september 2016

Ordination september 2016

Torsdag den 29. september 2016 kl. 17.00 var der ordination i Aarhus Domkirke af: cand.theol. Rikke Amalie Vestergaard, der er ansat som konstitueret sognepræst i Skovby Pastorat og ventes ansat som overenskomstansat sognepræst i Skovby og Galten pastorater cand.theol. Thomas Kofoed Nedergaard, der ventes ansat som konstitueret sognepræst i Christians Pastorat.

Temakursus – at finde mennesket der hvor det er

menighedsplejer

Hemmeligheden i al Hjælpekunst ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.” – Kierkegaard. I kirken møder vi naturligt hinanden i mange forskellige…

Introkursus for nyansatte i folkekirken

default featured image

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper

Røsten 13 er udkommet

roesten_13_forside_web

Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år i sit embede. Med afsæt i biskoppens første landemode ved Aarhus Stift hører vi om, hvilke erfaringer han har gjort sig gennem året, og lidt om hvad der er på vej af nye initiativer Læs…