Menighedsrådsvalg 2016

Biskop Henrik Wigh-Poulsen ser positivt på det (for de flestes vedkommende) ovenstående menighedsrådsvalg og mener, at stiftet kan være tilfreds…

Røsten 13 er udkommet

Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år…

Landemode 2016

Til landemodet den 31. august 2016 kunne biskop Henrik Wigh-Poulsen sætte sig for bordenden for første gang ved den traditionsrige…

Artikler

Menighedsrådsvalg 2016

hwp_civil_inde_lille

Biskop Henrik Wigh-Poulsen ser positivt på det (for de flestes vedkommende) ovenstående menighedsrådsvalg og mener, at stiftet kan være tilfreds med resultatet.

Ordination 29. september 2016

Ordination september 2016

Torsdag den 29. september 2016 kl. 17.00 var der ordination i Aarhus Domkirke af: cand.theol. Rikke Amalie Vestergaard, der er ansat som konstitueret sognepræst i Skovby Pastorat og ventes ansat som overenskomstansat sognepræst i Skovby og Galten pastorater cand.theol. Thomas Kofoed Nedergaard, der ventes ansat som konstitueret sognepræst i Christians Pastorat.

Temakursus – at finde mennesket der hvor det er

menighedsplejer

Hemmeligheden i al Hjælpekunst ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.” – Kierkegaard. I kirken møder vi naturligt hinanden i mange forskellige…