12. udgave af Røsten er udkommet

12. udgave af Røsten sætter fokus på flygtningespørgsmålet i en folkekirkelig kontekst. Debatten om flygtninge og indvandrere kører i avisernes…

Ny rapport ser nærmere på dåben

De fire Aarhus-provstiers dåbsudvalg har netop færdiggjort deres rapport, der ser nærmere på kortlægning af dåbsprocenten og giver bud på…

Artikler

Afsked med provst Hanne Hjørlund

Hanne Hjørlund tager imod i Sct Clemens Kirke_

Den 19. august var der afskedsreception i Sct. Clemens Kirke i Randers for provst Hanne Hjørlund, der nu siger farvel til Randers Søndre Provsti efter 43 år som sognepræst og godt 30 år som provst.

Ny provst i Randers Nordre Provsti

default featured image

Ved kgl. resolution af 4. juli 2016 er sognepræst i Sct. Mortens og Dronningborg-Gimming Pastorater, Aarhus Stift, Ingelise Knudsen Strandgaard, ansat som provst for Randers Nordre Provsti, sognepræst i Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat, Aarhus Stift fra den 15. august 2016

Invitation til Luther-konference

default featured image

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed angav starten på Reformationen. Det vil blive fejret overalt i verden, hvor der er evangelisklutherske kirker – og også i Danmark

Stævne for emeriti

default featured image

Emeritiforeningen under Den Danske Præsteforening inviterer til efterårets stiftsstævne. Der sigtes primært på Aarhus Stift, men interesserede fra nabo-stifterne er velkomne.Stævnet foregår tirsdag den 27. september 2016 i Klosterkirken, Borgergade 32, Horsens

Stillingsopslag – Provst for Randers Søndre Provsti og sognepræst i Sankt Clemens Pastorat

default featured image

Stillingen som provst for Randers Søndre Provsti og sognepræst i Sankt Clemens Pastorat er ledig Stillingen er klassificeret i lønramme 37 med et provstetillæg på 32.200 kr. årligt i afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012. Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 %. Der er tilknyttet en sekretær på 25 timer ugentligt til provstiet. Provstikontoret…