Det Økumeniske Studielegat

Ansøgningsfrist den 1. marts 2017. Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier…

Tag med til Tyske Kirkedage

Der er Tyske evangeliske Kirkedage den 24.-28. maj 2017 i Berlin og Wittenberg under titlen ’Du ser mig’. Det bliver…

Menighedsrådsvalg 2016

Biskop Henrik Wigh-Poulsen ser positivt på det (for de flestes vedkommende) ovenstående menighedsrådsvalg og mener, at stiftet kan være tilfreds…

Røsten 13 er udkommet

Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år…

Artikler

Refugieuge i Rold Skov

Under overskriften “Nøje at skelne det sande fra dets skin” inviterer Rold Skov Refugium den 6. til 10. marts 2017 til en refugieuge med følgende program

Det Økumeniske Studielegat

Ansøgningsfrist den 1. marts 2017.

Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.
Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, studerende ved de kirkefaglige uddannelser som f.eks. 3K, kirkeligt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

Udbudsrunde gennemført

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning har gennemført udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne.

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med…