Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Taskforce efterspørger genåbningsplan for folkekirken

Folkekirkens corona-taskforce opfordrer kirkeministeren til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. 

Folkekirkens corona-taskforce har 14. april sendt et brev til kirkeministeren med opfordring til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. Taskforcen mener blandt andet, der er brug for at lempe arealkravet – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen:

"Til Kirkeministeren

Folkekirkens corona-taskforce er i dialog med kirkeministeriet om en mulig plan for lempelser af restriktionerne for folkekirken og andre trossamfund

Som bekendt har folkekirken ikke presset hårdt på for en øget genåbning af folkekirken i foråret. Vores tilgang har været, at folkekirken skal behandles på linje med andre sammenlignelige sektorer.

Denne tilgang agter vi at fortsætte, men vi vil henlede opmærksomheden, at der i første omgang kan være behov for at se på en lempelse af arealkravet og på en plan for en yderligere genåbning af folkekirken og andre trossamfund – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen og de kommende konfirmationer. 

Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken.

Venlig hilsen

Folkekirkens corona-taskforce

Peter Skov-Jakobsen, biskop i København
Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd
Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen
Jette Madsen, stiftskontorchef, Aarhus Stift
Asger Gewecke, stiftskontorchef, Fyens Stift"