Nyheder
Nyheder

Vil I også gerne lære de nye salmer bedre at kende?

Ny udgivelse fra salmeudvalget i Aarhus Stift

Nye salmer til hele året er titlen på et nyt hæfte, som salmeudvalget i Aarhus Stift netop har udgivet. Hæftet indeholder 16 nyere salmer – en til hver måned og fire ekstra, der kan bruges til for eksempel dåb eller nadver. Hver salmetekst suppleres af en kort introduktion og forslag til, hvornår de kan synges.

 

Titelside på hæfte Nye Salmer til hele året

Nye salmer til hele året er titlen på et nyt hæfte, som salmeudvalget i Aarhus Stift netop har udgivet

Håbet med udgivelsen af Nye salmer til hele året er, at den kan være med til at åbne døren ind til de nye salmers univers.

Formanden for salmeudvalget, Morten Skovsted, glæder sig over, at udgivelsen nu ligger klar og siger om baggrunden for arbejdet:

”Der skrives fortsat mange nye salmer, og nogle af dem er endda rigtig gode. Luksusproblemet er derfor ofte at overskue og vælge blandt den store mængde af nye salmer til gudstjenesten på søndag. Med salmehæftet forsøger vi at hjælpe ved at pege på et lille antal af de bedste, nyere salmer, som vi både kan stå inde for og anbefale.”

Nye salmer til hele året er netop blevet sendt ud til alle præster og menighedsråd i Aarhus Stift, og der er også mulighed for at bestille den ved at skrive til kmaar@km.dk

Salmeudvalget i Aarhus Stift er et af flere udvalg under stiftsrådet. Salmeudvalget blev nedsat i 2020, og medlemmerne af udvalget er:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Morten Skovsted, sognepræst (formand)

Erling Lindgren, organist og komponist
Hanne Jul Jakobsen, sognepræst
Laura Gylden-Damgaard, sognepræst og uddannelseskonsulent 
Kirstine Helboe Johansen, lektor i Praktisk Teologi

Hanna Broadbridge, medlem af Aarhus Stiftsråd
Kasper W. Laursen, medlem af Aarhus Stiftsråd

Her kan du læse mere om udvalgene under Aarhus Stiftsråd


Der er desværre en fejl i noden på side 24. Hent rettelsesbladet til opslaget på side 24-25 her. Vi beklager fejlen.