Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder
Forsamling fra migrantkonferencen set op mod oplægsholder

Notits fra migrantkonferencen den 16. november 2023 i Aarhus Stift

Tema: "Migranter - Den nye virkelighed i alle sogne?!"

Den 16. november 2023 var 50 mennesker samlet til konference i Aarhus Stift omkring temaet ”Migranter – Den nye virkelighed i alle sogne?!” 

Dagen blev indledt med oplæg fra Berit Weigand, kirkefondet/MKR, som gav os en god indflyvning til emnet ved bl.a. at belyse, hvem de såkaldte migranter er. 

Herefter talte Niels Nymann Eriksen over temaet ”Gæstfrihed” og med udgangspunkt i både kunst, teori og egen praksis inspirerede han til nye måder at anskue temaet på. Dette resonerede bl.a. i en kommentar fra en deltager, der fortalte at ordet sognegård på græsk er paroichia – gæstgivergård, og hvordan sognet oprindeligt var et sted, hvor fremmede og gennemrejsende kunne opsøge netværk og ly. Dette inspirerede til at se kirkens opgave og historie med at tage imod ”fremmede” på en ny måde – som noget, der tidligere var en primær opgave

Dagen bød også på underholdende indlæg fra årets gymnasielærer, Kader Mikael, der fortalte om sin egen historie med at være fremmed i Danmark.

Dagen var både inspirerende og opløftende, da det bl.a. blev tydeligt, hvor mange der brænder for at åbne Folkekirken op og gøre den både velkommende og vedkommende for endnu flere forskellige mennesker.