Nyheder
Nyheder

Hvordan finder vi en nyuddannet præst?

Pastoralseminarieuddannelsen indbyder igen til match-møde

Nu indbyder pastoralseminarieuddannelsen igen til match-møde med de igangværende hold i Aarhus og København, så et første møde mellem menighedsråd og mulige ansøgere kan finde sted. 

Formen på mødet bliver som en messe, hvor de studerende kan bevæge sig rundt til de forskellige stande, hvor I præsenterer jeres ledige embede. I kan frit medbringe materiale til uddeling, videopræsentation af jeres sogn (medbring selv PC), en lokal delikatesse mm. 

Vi beder om, at der kun kommer to repræsentanter fra hvert embede af hensyn til pladsen. 

Aarhus den 3. november kl. 15-17 

Sted: Godsbanen Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus 
Tilmelding til mødet i Aarhus er senest den 14. oktober til Marie Welling: mawe@km.dk 


København den 4. november kl. 15-17 

Sted: FUV Farvergade 27 F 2. 1463 København K 
Tilmelding til mødet i Kbh. er senest den 28. oktober til Lisa Boie Rasmussen LBR@km.dk 
 

Ved tilmelding bedes oplyst, hvilket provsti og sogn embedet befinder sig i, og navne på repræsentanterne og deres funktion. OBS: Vi tillader os at lukke for tilmelding, hvis antallet overstiger lokalets kapacitet