Nyheder
Nyheder

Hjælp til menighedsrådene: Se hvad stiftet kan tilbyde

Menighedsrådene kan altid kontakte stiftets ansatte, hvis de har brug for hjælp til konkrete opgaver eller mere generel rådgivning og vejledning i forbindelse med deres arbejde.

Af Kirsten Weiss Mose og Anne-Sofie Holm

Menighedsrådene spiller en afgørende rolle i folkekirkens arbejde; som arbejdsgivere og ansvarlige for sognets økonomi, bygninger og kirkens liv og vækst.

Stiftsadministrationen i Aarhus Stift har et indgående kendskab til de vilkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og et udpræget kendskab til de lokale forhold i stiftet.

Menighedsrådene er altid velkomne til at henvende sig til stiftsadministrationen, uanset hvilke udfordringer, der er tale om. Stiftsadministrationen vil til enhver tid gøre, hvad der er muligt for at hjælpe, og det er ganske gratis.

Det tilbyder stiftsadministrationen:

 • Byggesager 
  • Bygge- og restaurationssager vedrørende kirke og præstebolig
 • Fredningssager 
 • Spørgsmål om tinglysning 
 • Generel jura (aktindsigt, inhabilitet m.v.) 
 • Juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning 
 • Rådgivning om menighedsrådets virksomhed, møder mv.
 • Rådgivning om gravstedsaftaler og brugsret
 • Sammenlægning af menighedsråd, pastorater og sogne
 • GDPR 
 • Samarbejdsaftaler, eksempelvis hvis to eller flere menighedsråd aftaler at dele en organist. 
 • Rådgivning omkring ansættelsesforhold for kirkefunktionærer, f.eks. 
  • Arbejdstilrettelæggelse (arbejdstid, rådighedstid og rammetid) 
  • Disciplinære skridt eller afskedigelse 
  • Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, sygdom, FLØS, pension 
  • Gennemgang af stillingsopslag 
  • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser 
 • Gravstedsaftaler 
 • Økonomiske forhold
 • Gode råd til nye menighedsrådsmedlemmer med forskellige funktioner
 • Vejledning om webtilgængelig og hjemmeside, herunder eksempelvis spørgsmål om ophavsret på billeder brugt på hjemmeside
 • Hjælp og sparring til det lokale kommunikationsarbejde

Derudover er stiftsadministrationen altid tilgængelig på enten telefon 86145100 eller e-mail kmaar@km.dk.

 

Baggrund

 • Kirkeministeriet har besluttet at ophæve aftalen fra 2011 om opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet selv
   
 • Det betyder, at der ikke længere er fælles principper for rådgivning og betjening af menighedsråd og provstiudvalg 
   
 • I den anledning sender landets stiftsadministrationer informationer til menighedsrådene om, hvad de kan bruge stiftsadministrationerne til.