Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Forslag til korte liturgier

Forslag til korte liturgier

Skærpede retningslinjer i lyset af den mere smitsomme, britiske corona-variant betyder, at folkekirkens gudstjenester højest må vare 30 minutter. Vi har samlet en række bud fra hele landet på, hvordan den afkortede liturgi kan se ud.

Roskilde Stift

 • Præludium
 • Hilsen og kort fri introduktion til denne korte gudstjeneste
 • Kollekt
 • Bibellæsning (enten epistel eller GT)
 • Trosbekendelse (gerne sagt i kor)
 • Mellemspil (evt. over en salme, som menigheden samtidig kan læse) eller salmesang ved sanger eller lille kor
 • Evangelielæsning
 • Prædiken
 • Doksologi
 • Hilsen
 • Endnu et mellemspil eller salmesang ved sanger eller lille kor
 • Kirkebøn
 • Fadervor (gerne bedt i kor)
 • Velsignelse
 • Postludium og eller salme sunget ved sanger eller lille kor.

Aalborg Stift

Forslag til liturgi uden dåb

 • Præludium
 • Hilsen (nådeshilsen) – kollekt – læsning
 • Salme (ved kor)
 • Evangelium – trosbekendelse (sagt) – prædiken
 • Musikstykke (evt. et par vers af en salme)
 • Nadver (fadervor - indstiftelse - uddeling)
 • Musikstykke
 • Kollekt – velsignelse
 • Postludium

Forslag til kort gudstjeneste uden nadver

 • Præludium
 • Nådeshilsen – læsning – trosbekendelse
 • Musik – salme ved kor
 • Evangelium – prædiken - bøn
 • Musikstykke – kortere salme
 • Bøn- fadervor - velsignelse
 • Postludium

Forslag til kort gudstjeneste med nadver

 • Præludium
 • Nådeshilsen - evangelium - trosbekendelse - prædiken
 • Musikstykke/salme ved kor
 • Fadervor - indstiftelsesord - uddeling - bortsendelsesord
 • Musikstykke/salme ved kor
 • Bøn – velsignelse
 • Postludium

Haderslev Stift

Forslag uden nadver

 • Præludium
 • Salme, evt. udvalgte vers.
 • Hilsen, bøn (læsning), trosbekendelse
 • Et enkelt vers
 • Prædiken (evt. med evangelielæsning, hvis den første læsning var en anden)
 • Salme
 • (kirke)bøn og velsignelse
 • Kort salme
 • Postludium

Forslag med nadver

 • Præludium
 • Hilsen - bøn - læsning
 • Kort salme
 • Prædiken
 • Kort salme
 • Nadver evt. med kort ritual, og efter de sædvanlige coronaregler
 • Bøn og velsignelse
 • Salme
 • Postludium

Lolland-Falsters Stift

Forslag til liturgi uden dåb og nadver. 

 • Musik (orgel eller kirkesanger synger en salme)
 • Nådeshilsen
 • Læsning (Gamle Testamente eller epistel)
 • Trosbekendelse
 • Musik (orgel eller kirkesanger synger en salme)
 • Læsning – Evangelium
 • Prædiken
 • Kirkebøn efterfulgt af Fadervor
 • Aronitisk velsignelse
 • Musik (orgel eller kirkesanger synger en salme)
 • Afskedshilsen

Forslag fra Helsingør Stift

 • Præludium
 • Hilsen (nådeshilsen) – kollekt – læsning
 • Salme (ved kor) eller musikstykke
 • Evangelium
 • Trosbekendelse (sagt)
 • Prædiken
 • Musikstykke (evt. et par vers af en salme)
 • Kollekt
 • Velsignelse
 • Postludium

Forslag fra Ribe Stift

 • Præludium
 • Indgangsbøn
 • Salme (synges solo)
 • Hilsen, bøn, læsning
 • Trosbekendelse (ikke sang)
 • Evangelielæsning & prædiken
 • Musikalsk indslag (kan erstattes af epistellæsning)
 • Fadervor & velsignelse
 • Salme (synges solo)
 • Udgangsbøn
 • Postludium

Forslag fra Fyens Stift

Kort gudstjeneste uden altergang

 • Præludium (kort)
 • Hilsen: Nåde være med Jer og fred fra …
 • Kollekt (kan evt. udelades)
 • Tekstlæsning
 • Trosbekendelse, siges
 • Salme v kirkesanger/kor eller kort interludium
 • Evangelielæsning
 • Prædiken, lovprisning, velsignelse
 • Salme v kirkesanger/kor eller kort interludium
 • Kirkebøn som afslutningskollekt
 • Fadervor
 • Velsignelse
 • Udgangsbøn (kan evt. udelades)
 • Postludium, (kort), evt. over en salme
   

Forslag fra den Danske Kirke i Sydslesvig

Gudstjeneste i ”Coronatiden” – model 1:

I Tyskland har det siden maj 2020 ikke været tilladt at synge til indendørs gudstjeneste. Dette forbud blev udvidet til også at omfatte udendørs gudstjenester fra 16. dec. Menighedens korsvar bortfalder derfor også. Solosang er tilladt såfremt, der iagttages en afstand til menigheden på 4 m. Trosbekendelse og Fadervor må gerne siges i fællesskab. Ansigtsmaske er obligatorisk for alle andre end præsten under hele gudstjenesten. Præsten skal holde 4. m. afstand til menigheden under gudstjenesten

 • Præludium
 • Paulinsk hilsen
 • Kollekt
 • Intro til salme (evt. læses et eller flere vers). Der spilles max tre vers.
 • GT – læsning eller Epistel
 • Trosbekendelsen
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Evangelium – prædiken – kirkebøn
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Fadervor
 • Velsignelse
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Meddelelser
 • Postludium

Model 2 med nadver:

 • Præludium
 • Paulinsk hilsen
 • Kollekt
 • Intro til salme (evt. læses et eller flere vers). Der spilles max tre vers.
 • GT – læsning
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Epistel
 • Trosbekendelsen
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Evangelium – prædiken – kirkebøn
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Nadver
  • Nadver praktiseres som flg.: på et sidebord er der stillet ”portionsanretninger” frem: Se billede af portionanrettet nadverbord. Efter indstiftelsesordene har lydt, går menigheden op, tager oblat og kalk og stiller sig i en halvcirkel omkring alteret med den p.t. foreskrevne afstand mellem hver person. (Præsten har således kun én oblat på disken). Præsten siger ”Dette er..” og menighed og præst spiser og drikker derpå samtidigt.
 • Ritual: Absolution, ”Opstandne Herre og frelser”, Fadervor, Indstiftelse, uddeling som ovenf. beskrevet, bortsendelse
 • Kollekt
 • Velsignelse
 • Intro til salme (som ovenf.)
 • Meddelelser (v. præsten)
 • Postludium

Forslag til liturgi ved begravelser og bisættelser

 • Klokkeringning og bedeslag
 • Præludium
 • Salme (solo v. kirkesanger)
 • Hilsen, bøn, læsning & trosbekendelse
 • Begravelsesprædiken
 • Bøn, jordpåkastelse
 • Fadervor & velsignelse
 • Salme (solo v. kirkesanger)
 • Postludium

Evt. fællessang udenfor ved rustvognen.