Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder
""

Folkekirkens ledende parter i fælles front for godt arbejdsmiljø

Ledelsen skal tydeliggøres og mobning skal bekæmpes til gavn for et bedre arbejdsmiljø. Det er biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd enige om og iværksætter nu en række fælles initiativer.

Undersøgelsen af arbejdsmiljøet i folkekirken kalder på handling. Derfor lancerer folkekirkens ledende parter nu de første initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet. Nogle af de vigtige områder er ledelse, arbejdspladsvurderinger, mobning, revision af menighedsrådsloven samt afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer. Desuden vil der blive arbejdet videre med at udbrede kendskabet til og brugen af de tiltag og værktøjer, der allerede er udviklet.

- Jeg er glad for, at der er enighed blandt de ledende parter om en fælles, resolut kurs i arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. Alle skal kunne gå trygge og glade på arbejde i folkekirken. Det kræver en stor indsats fra alle parter og ikke mindst tålmodighed. Men det her er en god start, siger biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen.

Undersøgelsen beskriver overordnet en udpræget jobtilfredshed, sammenlignet med andre arbejdspladser, men den viser samtidig et uacceptabelt højt niveau af oplevet mobning, og at krænkende handlinger for ofte bliver håndteret utilfredsstillende.

Den peger også på særlige udfordringer for præster, herunder følelsesmæssige belastninger og modsatrettede forventninger om præstens ledelsesrolle uden for kirkerummet.

Det peger ind i en vigtig problemstilling i undersøgelsen, nemlig at hver fjerde medarbejder er usikker på, hvem de refererer til, og det er bl.a. den usikkerhed, folkekirkens ledende parter vil imødegå med flere konkrete initiativer.

Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har siden offentliggørelsen af rapporten 24. januar holdt to møder, og parterne har forpligtet sig på et opfølgende samarbejde om bedre arbejdsmiljø i folkekirken.

Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen, som også er en del af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, ser frem til samarbejdet.

-  Vi tager undersøgelsens konklusioner meget alvorligt, og det er vigtigt, at der samarbejdes mellem de to ledelsesstrenge om det fælles mål at forbedre arbejdsmiljøet på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. Vi ser de lokale folkekirkelige arbejdspladser som fælles arbejdspladser, derfor skal vi også sammen finde gode fælles løsninger.

 

Nye initiativer

Undersøgelsen kalder på konkrete initiativer til professionalisering af ledelsen:

 

  • Parterne vil undersøge muligheden for en mere koordineret indsats i kølvandet på de APV’er, der gennemføres med 3 års mellemrum i de to ledelsesstrenge.
  • Styregruppen bag rapporten vil udarbejde handlingsplaner for tre centrale områder i undersøgelsen: ledelse, APV og mobning.
  • Enighed om, at Lov om menighedsråd trænger til en revision.
  • Kirkeministeriets stående arbejdsgruppe vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) iværksætter i 2024 tre implementeringsprojekter:
  • Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskopper i opsporing og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer.
  • Efteruddannelse af supervisorer i håndtering af følelsesmæssige belastninger.
  • Udbredelse af faciliteret teamsamarbejde blandt præster.

 

I 2025 vil APPA supplere rapporten med en afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer ved at gennemføre en anonym trivselsundersøgelse.