Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskoppen: Der er ikke plads til chikane i folkekirken

Folkekirken skal være et trygt sted at gå på arbejde

Kære præster, kirkepersonale og frivillige i folkekirken

Arbejdsmiljøet i folkekirken bliver endevendt i denne tid. DR’s historier har vist, at ganske mange er blevet nedgjort på deres arbejde i kirken og senest, at hver sjette kvindelig præst er blevet chikaneret på grund af sit køn. Det tal gør mig ked af det, for det er ikke den folkekirke, jeg kender.

Lad mig slå det helt fast: ingen skal være utrygge ved at gå på arbejde i folkekirken og ingen skal chikaneres på grund af køn eller seksualitet. Kirken er vores alle, og her er der plads til alle.

I dag går debatten på, om folkekirken og religiøse samfund fortsat skal være undtaget ligebehandlingsloven og kunne fravælge kvindelige præster alene på grund af deres køn. Det er ikke en problematik, at jeg som biskop er stødt på ved præsteansættelser. Heldigvis for det, for tiden er for længst løbet fra at sortere præster efter køn. Hver anden præst i folkekirken er kvinde og som præster skal de vurderes på deres forkyndelse, ikke deres køn.

Hvis man som præst eller medarbejder oplever chikane, så vil jeg kraftigt opfordre til, at man tager fat i sin arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand, provst, stiftsadministrationen eller mig. Og oplever man kolleger, der bliver chikaneret, så hjælp hinanden med at sige fra.

Vi skal løse problemerne med det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Derfor mødtes jeg med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd og de andre stifter i sidste uge til et møde for at finde fælles løsninger på problemerne med arbejdsmiljø på folkekirkelige arbejdspladser. Vi har sammen besluttet at arbejde videre med tre konkrete tiltag for bedre trivsel, samarbejde og tilsyn.

Jeg håber, at vi alle arbejder hen mod en folkekirke, hvor folk går trygge på arbejde, og hvor vi passer på hinanden.

 

Med venlig hilsen

Henrik Wigh-Poulsen