Nyheder
Nyheder

Biskoppens nyhedsbrev for august 2022

Interessante tider

Kære menighed, menighedsråd, betjening og præster

Det var så den sommerferie.
 
Forhåbentlig bliver sommeren ved lidt endnu. Men jeg tror, at vi havde ekstra meget brug for ferien i år efter et forårs-halvår, som mange af os oplevede som særligt travlt. Det har kostet kræfter at vende tilbage til normalen efter det sidste års nedlukninger.
 
Men, som vi alle har erfaret, så er COVID-19 jo ikke den eneste globale begivenhed, der har sat sit præg på vores hverdag. Vi befinder vi os i en tidsepoke, hvor nye og voldsomme begivenheder afløser hinanden og har gjort vores omverden mere uforudsigelig: krig i Europa, internationale spændinger, økonomisk recession, energikrise, nye truende pandemier og den klimakrise, som nægter at forsvinde fra overskrifterne, og som man mærker på en lang række områder.
 
Vi lever i interessante tider, hvilket ikke er en entydig god ting. Men det er de tider, vi er blevet givet at leve i, og dér skal vi være til stede med vores kirke, og det budskab, der bærer den og os.
 
Corona-nedlukningen gjorde os klogere på mange ting. Ikke mindst hvordan vi kan træde i karakter lokalt, når noget uforudset sker. Vi har også lært, hvad vi kan gøre bedre.
 
Den pludselige tilstrømning af flygtninge fra Ukraine, viste, hvordan kirkerne rundt omkring lokalt hurtigt formåede at mobilisere hjælp og støtte til de flygtende og fordrevne.

Folkekirkens Grønne Omstilling

Og det bringer os så frem til klimaindsatsen. Før sommerferien, i maj, afholdt Folkekirkens Grønne Omstilling en stort anlagt inspirations-konference i Fredericia. Interessen var stor og velviljen ligeså. Det skyldes, tror jeg, at der blev sparet på de store ord, der nogle gange kan få os til at blive lidt fjerne i blikket. Der blev også sparet på katastrofe-scenarierne om, hvor galt det kan gå eller hvor galt det rent faktisk kommer til at gå. Ikke fordi scenarierne ikke byder sig til. For det gør de virkelig. Men den slags får os let til at føle afmagt, og så vælger vi nogle gange at slå bak, eller slå det hen. Hvis vi ikke bare opgiver og lade stå til.
 
Men på konferencen i Fredericia greb de medvirkende fat i de enkle og konkrete tiltag, som vi kan arbejde med lokalt, i forbindelse med bygninger og kirkegårde, og som batter noget i CO2 regnskabet. Jeg ved, at I allerede arbejder med det rundt omkring i provstierne. Og nogle af jer har arbejdet meget længe og meget grundigt med det, til inspiration for rigtigt mange andre. Den grønne omstilling er ved at blive en del af vores fælles folkekirkelige hverdag, og så kan man jo ikke ønske sig ret meget mere.
 
I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på, at hvis I har brug for inspiration til, hvordan I kan yde en indsats, stor som lille, i jeres lokale kirke, så kan I med sindsro kontakte stiftets ”grønne præst”, Lise Palstrøm, der meget gerne vil komme forbi og facilitere en inspirationsdag både for faggrupper og menighedsråd.
 
Lise er også stiftets pilgrims-præst, der arrangerer gåture ud i det grønne med både menigheder, konfirmander og pilgrimsforeninger. Se www.oestjysk-pilgrimsforening.dk for kontakt og yderlige inspiration.

Himmelske Dage 2025

Og lad mig så slutte månedens nyhedsbrev med at forsikre jer om, at der meget snart kommer konkret nyt om Himmelske Dage i Aarhus Stift i 2025. Der har været en del diskussioner og forviklinger om hvor og hvornår, det bliver.
 
Vi mangler at få de sidste ting på plads, men jeg kan garantere jer, at det bliver, og i næste nyhedsbrev vil jeg fortælle jer, hvor og hvornår.
 
Indtil da: nyd hvad der er tilbage af sommeren, hold modet oppe og giv budskabet de bedste rammer rundt omkring på jeres sted.


Vi lever i interessante tider, hvilket ikke er en entydig god ting. Men det er de tider, vi er blevet givet at leve i, og dér skal vi være til stede med vores kirke, og det budskab, der bærer den og os...

Den grønne omstilling er ved at blive en del af vores fælles folkekirkelige hverdag, og så kan man jo ikke ønske sig ret meget mere...