Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov
Provstioversigt for netværk for børn, unge og voksne med særlige behov i Aarhus Stift pr. januar 2023

Provstioversigt 

Provstioversigt for netværk for børn, unge og voksne med særlige behov i Aarhus Stift pr. januar 2023

 

Aarhus Domprovsti
Marie Louise Bøg Hansen, Sankt Lukas Pastorat
malh@km.dk

Aarhus Vestre Provsti
Christina Holm Egelund, Skjoldhøj Pastorat
cihe@km.dk

Aarhus Nordre Provsti
Afventer ansættelse af ny sognepræst (Skæring Pastorat)

Aarhus Søndre Provsti
Pt ingen

Odder Provsti
Pt ingen

Skanderborg Provsti
Jacob W. Storgaard-Christensen, Skanderborg Pastorat og Landsbyen Sølund
jwc@km.dk

Silkeborg Provsti
Laila Engelbrecht Henriksen, Gødvad Pastorat
lech@km.dk

Horsens Provsti
Ane Helgestad Bjerregaard, Klostersogn Pastorat
ahb@km.dk

Favrskov Provsti
Eva Graabæk, Laurbjerg-Værum-Ørum Pastorat
egr@km.dk

Randers Nordre Provsti
Lone Nyeng, Ommersyssel Østre Pastorat
lkny@km.dk

Randers Søndre Provsti
Susanne Therese Hvidt Hjørlund, Kristrup Pastorat
sth@km.dk

Syddjurs Provsti
Mariann Kristiansen, Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Pastorat
mkr@km.dk

Norddjurs Provsti
Kathrine Leonhard Graversen Gents, Norddjurs Midt Pastorat 
(barsel til oktober 2023)
klgr@km.dk

Hobro Mariager Provsti
Cicilie Inge Poulsen, Hem-Sem-Vester Tørslev-Svenstrup Pastorat
cip@km.dk