Fortsæt til hovedindholdet
Referater
Referat fra møde den 04-11-2022
Gruppebillede af det religionspædagogiske stiftsudvalg

Referat fra møde i Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg, Aarhus Stift fredag den 4. november 2022 kl. 9.00-12.30 på Café Cassablanca, Aarhus

Til stede: 

Ane Ørgård Bramstoft, Anne Bro Assenholt, Eva Pedersen Inger Birgitte Bruhn Christensen, Mona Solsø Holm, Tina Brixtofte Andersen, Martin Hornstrup, Karen Togsverd Hansen og Anni L. Albæk

Afbud: Lise Lotte Skrejborg Hansen

1.       Godkendelse af dagsorden

 

2.       Valg af referent

Anne Assenholt

 

3.       Siden sidst:

a.       I henhold til mødet d. 9. september 2022, punkt 6.: Orientering fra SUK, skal vi beslutte, hvor de løbende tilbud til børn og unge, som Karen Togsverd modtager, skal deles.

Karen fortalte kort, hvad SUK står for. Ane: Skal Religionspædagogisk Stiftsudvalg have rollen, som det udvalg, der indsamler og distribuerer materialer og tilbud fra hele stiftet?

Anni: Man kunne overveje om materialerne kunne samles på DAP eller stiftets hjemmeside, så alle kan finde det der.

Tina: Punktet på hjemmesiden skal jævnligt opdateres; måske af den nye kommunikationsmedarbejder på stiftet.

Karen: Der er meget lidt koordinering af tilbud i Aarhus Stift.

Ane: Vi mangler en mapping af stiftet. Udvalget opfordrer til, at der på stiftsplan kommer overblik over, hvem/hvor mange der arbejder med børn og unge, er der gymnasiepræster etc.? Hvor ønsker Stiftsrådet, at den viden vi genererer i udvalget, bliver tilgængelig?

Anne: Kunne man tænke i en advis-funktion på hjemmesiden, så man får direkte besked i sin indbakke, når der er relevant nyt?

Eva: Foreslår fælles platform for alle religionspædagogiske konsulenter.

Karen deler fortsat tilbud fra SUK til Religionspædagogisk Udvalg.

 

b.       United Change. En forespørgsel om at udarbejde konfirmandmateriale til en forestilling på Svalegangen med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Inger Birgitte Bruhn Christensen, Mona Solsø Holm og Eva Pedersen skulle undersøge om det giver mening, at udarbejde dette. Status.

Eva: Der mangler målgruppe og idéer til, hvordan man arbejder med forestillingerne bagefter. Kan ikke nå at lave opsamlingsmaterialer, inden fristen for booking af forestillingerne.

Anne: Har set forestillingerne, og Skoletjenesten laver ikke materialer, der understøtter forestillingerne.

Ane: Kontakter UC-udvalget og undersøger, om udvalget vil trække sine anbefalinger af forestillingerne, (da Skoletjenesten og andre ikke anbefaler forestillingerne. Der er ikke antydning af håb i forestillingerne).
 

c.       Netværk af Religions pædagogiske konsulenter.

Anni tiltræder i det religionspædagogiske netværk.

 

4.       Kommende arrangementer:

a.       Stiftskursus, ”Køn, identitet og normkritik – forstå de unges livsverden” (FUV Stiftskursus 2023 (konfirmandcenter.dk)). Herunder frivillige på dagen.

Anni sender invitationen til provstisekretærerne.
Mona er frivillig på dagen.
Vi betaler for kaffebrygning og opvask i Møllevangskirken, hvis det er muligt.

 

5.       Visionsdrøftelse.

 • Hvad brænder vi for?

Klima og håb: En sangdag med fokus på fællesskab. Rytmisk musik med en tekstlig fundering. Bevægelse og musik. De unge vil have moves.

Bøn: Gymnasieelever – og elever på produktionsskolerne - har ikke noget sprog for at kaste ansvaret fra sig.

Både unge og ældre er i mangel på poetisk, åndeligt sprog.

Som kirke skal vi huske, at vi ikke altid behøver at invitere andre faggrupper/kendisser ind, når der skal tales om håb og poesi.

Klasserumsledelse – del 2. Anni booker Hanne Høgild til endnu et formiddagskursus i august 2023. Gerne med helt konkrete metoder.

Ane: Vi skal have samarbejdspartnere (VIA, efterskoler o.lign.) til sangarrangementer.

Martin: To årlige kursusdage: Januar og august. Videokursus-formen holder; den kan vi godt tænke videre i. Huske det positive blik på konfirmander. Vigtigt, at stiftsudvalget også er udviklingsarbejde.

Karen: Kunne vi også lave små film om inspiration/konkrete idéer til minikonfirmandforældre?

Ane: ADHD-centret/Filmkompagniet har lavet film, der viser lærere i situationer med udfordrede elever. Foreslår, at Anni søger om tilladelse til at lægge disse små film op til vores kolleger. Anni taler med stiftets PR-medarbejder, om filmene kan lægges ind i vores (endnu ikke eksisterende) YouTube-kanal. (5 konkrete idéer på 5 minutter; eller 3-5 idéer fordelt på to film).

Martin: Kan man nedsætte en ung kirkelig taskforce, som kan udvikle kirkelige memes? Formidle kirkeligt indhold ud til unge mennesker.

Ane: Kunne man lave det som en konfirmandkonkurrence: Lav de fedeste, kirkelige memes. Kunne man producere en lille film med én, som kommer med et oplæg om memes?

Karen tager idéen med til SUK-mødet i november.

 

 • Hvad giver mening for os?

Martin Lysholm. Ane Ørgaard Bramstoft og Mona Solsø kommer med et oplæg til et arrangement om fællessang med temaet ’håb og klima’.

 

6.       Status på økonomi. Orientering v. Anni Albæk

Der er også 50.000 kr. til 2023.

 

7.       Forventninger til hinanden:

 • Tidsfrister for godkendelse af referater
  En uge.
 • Tidsfrister for dagsordener
  En uges tid før mødet.
 • Tidsfrister for framelding til møder
  Minimum et par dage i forvejen.

 

8.       evt.

Tak til Karen for det store, frivillige arbejde som formand for stiftsudvalget inden Annis ansættelse.

Fremtidige møder holdes i Møllevangskirken.
Mødefrekvens: Én gang i kvartalet (minus første fredag i måneden).
Mødelængde: 2 timer (9-11), gerne om fredagen.

Næste møde: Fredag den 13. januar 2023 kl. 9-11.

Ane: Hvad gør et møde godt? Nogle emner kan med fordel vendes i mindre grupper undervejs i mødet.