Fortsæt til hovedindholdet
Kirken i Byen
PhD - the good city
Blik ind over kirkerum med kirkegæster

PhD - the good city

Med byens hastigt voksende tendens, står Folkekirken i et felt, hvor samfund, borgerskab og relationer indgår som elementer i forsøget på at gentænke kirkens rolle. Det afføder spørgsmål som, hvad består den gode by af? Hvilke ressourcer bidrager kirken med - i et individualiseret og moderniseret samfund - i den gode by? Hvilken rolle spiller en "multilokal" luthersk evangelisk kirke i byens udvikling?

Aarhus Stift, Aarhus Universitet  og Aarhus Kommune har indgået partnerskab omkring ansættelsen af en PhD-studerende ved Aarhus Universitet med begyndelse d. 1/9 2017. PhD-projektet har til opgave at forske i den gode by og en luthersk evangelisk kirkes placering ind i denne.

Du kan læse Lars Buch Viftrups PhD-afhandling om Den urbane Kirke her