Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 26. april 2018

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag, den 26. april 2018 kl. 13.00 - 15.00 (uden lukkede punkter) i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift


Tilstede var:

Fra bestyrelsen:
Ebbe Balck Sørensen, Jens Pedersen, John Münster, Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ole Nielsen, Ole Pagels, Søren Kallestrup

Fra sekretariatet:
Jette Madsen, Aarhus Stift

   

Jyske Invest, Finn Beck
Alm. Brand Bank, Carl Johan Wessel Knaack
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

    

 Afbud fra:
Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Pouli Pedersen, Viborg og Aarhus Stifter

  

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat.

Formanden bemærkede, at der havde været noget forvirring omkring underskrivning af fuldmagter. Det beklagede han.

Formanden orienterede videre om en henvendelse fra Kristeligt Dagblad om kapitalernes udvikling. Henvendelsen blev besvaret af formanden.

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

- Administrator gennemgik overbliksarket. Administrator gjorde opmærksom på en fejl i det udsendte overbliksark.

Afkast for 2017 er inklusiv januar 2017, hvor kapitalforvalterne ikke havde ansvaret for kapitalen.

- Administrator gennemgik oversigten over udvikling i likviditeten i 1. kvartal 2018. Oversigten viser, at kapitalforvalterne har holdt sig indenfor de rammer der gælder for kontanter. Udsvingene i kontanter er mest markante i forbindelse med udtræk.

- Administrator redegjorde for ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional afholdt den 5. april 2018. Forud for generalforsamlingen var der udsendt en oversigt over de ændringer, der skulle vedtages på generalforsamlingen, herunder bekendtgørelse for kirke- og præsteembedekapitalerne.

- Administrator oplyste, at årsrapport for Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional er godkendt.

Administrator oplyste, at der ansættes ny direktør i Jyske Invest.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne.

Danske Capital gennemgik den uddelte pixiudgave. Der har i perioden været store udsving i afkastene.

Forventet renteniveau for de kommende 12 måneder ved uændret rente er 0,82 %. For 2018 forventes renten fortsat at være 0,65 %.

Nordea Asset Management gennemgik den uddelte pixiudgave. Forventet renteniveau for de kommende 12 måneder ved uændret rente er 1½ %. For 2018 forventes renten fortsat at være 1 %.

Alm. Brand Bank gennemgik den uddelte pixiudgave. Forventet renteniveau for de kommende 12 måneder ved uændret rente er 0,5 %. For 2018 forventes renten fortsat at være 0,4 %. Der forventes en rentestigning.

 

Ad 5. Beslutningspunkt:

- Oplæg om køb af erhvervsobligationer ved brug af finansielle instrumenter. Det indstilles fra forretningsudvalget, at bestyrelsen godkender oplægget som et arbejdspapir og at kapitalforvalterne opfordres til at lave et oplæg om den praktiske håndtering af investeringerne til næste bestyrelsesmøde. Herefter kan oplægget endeligt godkendes.

Formanden redegjorde for baggrunden for udarbejdelse af oplægget. Tanken er, at oplægget drøftes på næste bestyrelsesmøde, så alle har haft lejlighed til at læse det nøje igennem.

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer bedes sendt til sekretariatet forud for næste bestyrelsesmøde.

Kapitalforvalterne bedes samtidig overveje, om det kan bruges som baggrund for investering i erhvervsobligationer. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet.

Administrator skal også overveje sin tilsynsopgave i forbindelse med oplægget.

Bestyrelsen tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling.

- Investeringspolitik – skal der ske ændringer?

Det indstilles fra forretningsudvalget, at punktet kun medtages én gang om året på januarmødet eller efter behov.

Bestyrelse tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling.

  

Administrator og kapitalforvaltere forlader mødet.