Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 13. oktober 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 13. oktober 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:
Fra bestyrelsen:
Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Ole Pagels, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup og Ebbe Balck Sørensen.

Fra sekretariatet
Aarhus Stift, Jette Madsen
Viborg og Aarhus Stifter, Pouli Pedersen
Viborg Stift, Bodil Abildgaard

Jyske Bank, Jan Andersen
Jyske Invest, Finn Beck
Nykredit, Claus Dalsgaard Jørgensen

Afbud fra
Niels Hørlyck,
Jørgen Nielsen kom under punkt 5.

1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt hvor orienteringspunkterne fra administrator og forvaltere blev taget først – punkterne 4 og 5.

 

2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år
Kirsten Vej Petersen bad om forslag til posterne.

Jørgen Nielsen blev foreslået og valgt.

Næstformand: Niels Hørlyck og Kirsten Vej Petersen blev foreslået. Efter skriftlig afstemning fik Niels Hørlyck med 6 stemmer, 2 stemmer på Kirsten Vej Petersen og en ugyldig. Niels Hørlyck blev valgt.

Kasserer: Christen Østergaard og Kristen Vej Petersen blev forslået. Efter skriftlig afstemning fik Christen Østergaard 5 stemmer, 3 stemmer på Kirsten Vej Petersen og en blank. Christen Østergaard blev valgt.

 

3. Orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariatet
·       Orientering fra møder med Roskilde Stiftsråd og Fyens Stiftsråd om ønsket om udvidelse af investeringsrammerne. Formanden oplyste, at han, Niels Hørlyck, Pouli Pedersen og Bodil Abildgaard har besøgt de to stifter.
Kirsten Vej Petersen oplyste, at der vil komme et svar fra Roskilde Stiftsråd.

·       Orientering om, at HjulmandKaptain er anmodet om at indhente ny forhåndsbesked fra SKAT.

·       Status for udbud. Der skal tages stilling på næste bestyrelsesmøde. Der er kommet tilbud ind. Der vil blive sendt materiale ud inden næste møde.

·       Nyhedsbreve fra bestyrelsesmøder. Jette Madsen oplyste, at aftalen med Informationstjenesten er stoppet. Hvad skal der ske fremover? Der vil komme et oplæg til næste møde.

 

4. Orienteringspunkt: orientering fra administrator.
·       Overbliksark (bilag 1) Finn Beck gennemgik

·       Udvikling i likviditeten (bilag 2) Finn Beck gennemgik

·       Momsregler. Finn Beck oplyste, at der ikke foreligger noget nyt

 

5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere
·       Jyske Bank. (bilag 4) – Jan Andersen gennemgik bilaget. Han forventer lige omkring 1 % i afkast for det kommende år.

·       Nykredit. (bilag 3) – Claus Dalsgaard Jørgensen gennemgik bilaget. Han forventer ½ – 1 % i afkast for det kommende år.
6. Beslutningspunkt: Investeringspolitik
·       Forretningsudvalget indstiller, at der ikke sker ændringer i investeringspolitikken. Vedtaget
7. Beslutningspunkt: Eventuel flytning af kapitaler mellem kapitalforvalterne
·       Forretningsudvalget indstiller, at der ikke sker flytning af kapitalerne (bilag 5)
Pouli Pedersen redegjorde for bilaget. Kirsten Vej Petersen forespurgte om kirkekasserne kan indskyde i den fælles kapitalforvaltning. Det kan man ikke, da det vil være bankvirksomhed. Indskydergarantien finder ikke anvendelse for kirkekasser, da de er offentlige myndigheder.
Tilslutning hertil

 

8. Beslutningspunkt: Økonomi
·       Budgetopfølgning. (bilag 6) Pouli Pedersen gennemgik. Det henstilles, at anmodning om diæter og kørselsgodtgørelse fremsendes snarest.

·       Beholdningsoversigt. (bilag 7) Pouli Pederen gennemgik.

 

9. Eventuelt.

·       Næste møde fredag den 18. november 2016 kl. 10.15-15.00.

·       Møder for 2017:
Formøder – 16/1, 7/4, 10/8 og, 28/9.
Bestyrelsesmøder – 6/2, 19/4, 24/8 og 9/10.

Kirsten Vej Petersen oplyste, at dåbskonferencen gik godt.
13. oktober 2016
Som referent
Bodil Abildgaard