Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning mandag den 6. februar 2017 i Aarhus Stift

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning mandag den 6. februar 2017 i Aarhus Stift

Tilstede var

Bestyrelsen
Niels Hørlyck, Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen.

Sekretariatet
Viborg og Aarhus Stifter, Pouli Pedersen
Viborg Stift, Bodil Abildgaard

Administrator og kapitalforvalterne
Jyske Invest, Finn Beck
Alm. Brand Bank, Carl Johan Wessel Knaack
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

Afbud fra
Ole Pagels
Jette Madsen, Aarhus Stift (sekretariatet)

Bestyrelse, administrator og kapitalforvaltere præsenterede sig

 

Bestyrelse, administrator og kapitalforvaltere præsenterede sig.

  

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2 flyttes efter punkt 5 og behandles der. 

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Finn Beck gennemgik processen i forbindelse med udbuddet.

Den 7.december 2016 var der møde i Århus med de involverede parter. Det er planen, at det hele skal køre fra 1. februar 2017 af hensyn til at få alle overførsler på plads.

Der var her enighed om at udskifte benchmark.  

En del dokumenter skulle på plads. Det er der brugt en del tid på, og det har været en fornuftig proces og man er kommet i mål.

En konsekvens heraf er, at januar måned er brugt er at investeringsramme ikke har kunnet overholdes. Der har været overskridelser i likviditetsbeholdningerne. Bilag herom blev omdelt.

Grøn er Alm. Brand Bank – Stifternes Kapital 1

Rød er Danske Capital – Stifternes Kapital 3  

Blå er Nordea Asset Management – Stifternes Kapital 2. 

Forretningsudvalget har godkendt, at januar måned følges der ikke op på af hensyn til at det har været en måned med fordeling af midlerne.

Overbliksark for 2016 blev gennemgået. 

Pouli Pedersen udsender til alle stiftsråd et signal om udlodning.

Udvikling i likviditeten for 4. kvartal 2016 blev gennemgået. 

Udkast til årsrapport er udsendt til orientering.

Omkostningsprocenterne blev omtalt.

Ordinær generalforsamling den 23. marts 2017 blev omtalt. Dagsorden er ikke fastlagt. Der vil komme forslag om vedtægtsændringer. Der vil komme anmodning om fuldmagtafgivelse ud med oplysningerne om, hvad der vil ske af ændringer.

Udlodning bliver udbetalt 3 bankdage derefter – den 28. marts.

Momsregler – status er, at der ikke er sket noget. Kommer der ændringer, vil Finn Beck tage med. Punktet vil derfor ikke være på som et fast punkt.

Afrapportering fra Nykredit og Jyske Bank – Det sædvanlige materiale er fremsendt.

Regnskab for januar måned 2017 blev omdelt.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere

Alm. Brand Bank – Forventninger er rentestigning, Ny præsident i U.S.A. påvirker markedet. Inflationen kan stige og trække renterne op. Europa kan blive trukket med op af U.S.A. og der er også her forventninger til en rentestigning. Handelskrig, Brexit og valg i Europa kan trække den anden vej. Alm. Brand Bank tror på et afkast på 0 – 0,25 % for 2018.

Danske Capital – Er enige i de tidligere anførte betragtninger. Danske Capital tror på et afkast for 2018 på 0,50 – 0,75 %

Nordea Asset Management – materiale blev omdelt. Afkast forventes på lige under 1 % p.t. ved uændret rentekurve i 2017 og 2018 på 0,75 – 1 %. 

Afrapporteringsmaterialet sendes til administrator senest 14 dage inden mødet.  

 

Ad 5. Beslutningspunkt: Investeringspolitikken

Fastholdes uændret.

Administrator og forvaltere forlod mødet og dermed også under punkt 2.

Ad 2. Orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Punktet er et lukket punkt og skal ikke offentliggøres.
       

Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler mellem kapitalforvalterne

Punktet er et lukket punkt og skal ikke offentliggøres.


Ad 7. Beslutningspunkt: Økonom
i

Punktet er et lukket punkt og skal ikke offentliggøres.


Administrator og forvaltere deltog igen i mødet.

 

Ad 8. Eventuelt

Intet at bemærke.

     

Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2017

onsdag den 19. april 2017 kl. 10.15-15.00

torsdag den 24. august 2017 kl. 10.15-15.00

mandag den 9. oktober 2017 kl. 10.15-15.00.