Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 20-05-2021

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 20. maj 2021 fra kl. 10.15 til 15.00 på Diakonhøjskolen

Følgende deltog fysisk i møde afholdt på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15 H, 8270 Højbjerg

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ole Nielsen, Jens Pedersen, Ole Pagels og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Administrator og kapitalforvaltere

Jyske Invest, Finn Beck
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen

Følgende deltog i mødet via TEAMs:

Ebbe Balck Sørensen, John Theil Münster, Anders Fisker Ross-Hansen (Nordea) og Casper de Vos-Zehngraff (Alm Brand Bank/Sydbank).

Afbud fra:

Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

Desuden deltog Steen Søborg Andersen 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om status for KAS og GIAS
Formanden orienterede om status for KAS GIAS udbuddet. Der er sendt to status breve ud til stiftsrådene. Projektet kører som det skal - også økonomisk. Budgettet ser ud til at kunne holdes. KAS projektet er formentlig klar til efteråret 2021 og GIAS startes snart op med en videreudvikling af det eksisterende system.

Orientering om ansøgning ved Skattestyrelsen om udbyttefrikort, Aarhus Stiftsråd, Aarhus Stift
Der er søgt af alle de 10 stifter separat – efter en skabelon. Frikortet er kommet, og efter indhentelse af fuldmagt vil den indeholdte skat blive søgt tilbage. 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo april 2021

Finn Beck gennemgik.

Formanden forespurgte om erhvervsobligationer klarer sig bedre end obligationerne også kursmæssigt?

Sådan er virkeligheden lige nu oplyste Henrik Molsgaard Larsen. 

Udviklingen i likviditeten i 1. kvartal 2021

Finn Beck gennemgik.
 

Årsrapport 2020 – Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

Finn Beck oplyste, at årsrapporten er godkendt på seneste generalforsamling. Der kan også senere stilles spørgsmål til Finn Beck om denne.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder.

Sydbank 
Casper de Vos–Zehngraff gennemgik via præsentation på skærmen.

Forventningen til den næste 12 måneders rente er 0,52 % ved uforandret rente.

Danske Bank 
Henrik Molsgaard Larsen gennemgik og omdelte pixihæfte.

Forventningen til den næste 12 måneders rente er 0,57 % ved uforandret rente.

Nordea Asset Management 
Anders Fisker Ross–Hansen gennemgik via præsentation på skærmen.

Forventningen til den næste 12 måneders rente er 0,50 % ved uforandret rente

Kapitalforvaltere forlod mødet.
 

Ad 9. Eventuelt.

Intet at bemærke.

Næste møde den 7. september 2021 kl. 10.15-15.00.

 

Referatet er løbende læst op og godkendt mundtligt.