Kontakt
Asger Meller Jørgensen
Aarhus Bispegård, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Asger Meller Jørgensen

Kommunikationskonsulent orlov indtil 15. august 2022

Portræt af Asger Meller Jørgensen

Asger Meller Jørgensen
Fotograf: Lars Salomonsen

Mobil nummer:  4048 9113

mail: kmaar@km.dk / asmj@km.dk

Varetager kommunikationsopgaver for stiftsrådet, biskoppen og stiftsadministrationen:

 • Biskoppens klummer, breve til præster, menighedsråd og provster
 • Nyhedsbreve, redaktion/ udsendelse.
 • Kommunikationsarbejde på stiftsrådets projekter
 • Det landsdækkende kommunikationsarbejde i netværket med kommunikationsansatte i de andre stifter
 • Netværk med kommunikationsansatte i provstier
 • Folk&Kirke – redaktionsgruppe samt tovholder på udsendelse m.v i Aarhus Stift
 • Diverse film
 • Facebook – biskoppen og Folkekirken i Østjylland
 • Kommunikationsopgaver i huset
 • Indhold til hjemmesiden
 • Pressekontakt- og håndtering
 • Sekretær for diakoniudvalget
 • Sekretær for kommunikationsudvalget

Alle henvendelser til Aarhus Stift bør sendes til vores hovedmail kmaar@km.dk.

På den måde sikrer vi, at din henvendelse når frem til den rette modtager, og at den bliver journaliseret.