aarhusstift.dk
Vejledning til kirkebyggesager

Vejledning til byggesager ved og i kirker

Folkekirkens kirker i Danmark er selvejede, og ingen af dem er fredede, de er undtaget fra bygningsfredningslovens bestemmelser i stedet gælder der særlige regler på området. 

Vejledning til byggesager ved og i kirker beskriver både de særlige regler man skal være opmærksom på, men også hvad man skal være særlig opmærksom på i kirkebyggesager, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, tinglysning og meget mere.

Reglerne for kirke og kirkegård gælder også for valgmenigheder. 

Vejledningen bliver løbende opdateret og udbygget. 
 

Kirkegården

Parkeringsplads til kirken

Fredede bygninger udenfor kirkegården

Ikke fredede bygninger udenfor kirkegården

Plansager og fredninger af områder