Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets projekter
Nye sognestrukturer
Puslespilsbrikker forsøges samlet

Når grænser flyttes

Hvad betyder de nye sognestrukturer for
den kirkelige hverdag?
 

Mange flytter i disse år fra land til by – byerne bliver tættere befolkede og udvider sig, mens små landsbysamfund bliver mindre.

Bevægelsen fra land til by har igennem de seneste ti år også påvirket den kirkelige struktur i Aarhus Stift. Særligt på landet er sogne blevet lagt sammen til nye og større enheder for at skabe mere bæredygtige præsteembeder, men også for at flytte præstestillinger til byområderne.

De nye fællesskaber betyder nye muligheder for samarbejde, gensidig inspiration og gudstjenesteliv, men det kan også være udfordrende, når man skal finde frem til en ny fælles kirkelig hverdag.

Derfor har stiftsrådet i Aarhus i et samarbejde med FUV nu besluttet sig for at undersøge, hvad det egentlig betyder for dem, der bruger kirken, for menighedsråd, præster og ansatte, når grænserne flytter sig.

Undersøgelsen skal først og fremmest tage udgangspunkt i samtaler med dem, der har oplevet ændringerne, står midt i overgangen eller lige foran en omlægning.

Karen Marie Sø Leth-Nissen er ansat som projektleder, og hun vil tage på besøg rundt omkring i Aarhus Stift for at blive klogere på, hvilke konsekvenser – hvilke muligheder og udfordringer – de nye strukturer har haft.

Ud over at indsamle såvel positive som negative erfaringer, vil Karen Marie Sø Leth-Nissen også fungere som sparringspartner og rådgiver for menighedsråd i forhold til de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med ændringerne.

 

Karen Marie Sø Leth-Nissen og Anders Damtoft Kaufmann er projektledere for Kirken på landet.

 

Hvis I gerne vil have besøg, kan I læse mere her: Få besøg