Medlemmer af stiftsrådet
Jacob D. K. Rasmussen

Jacob D. K. Rasmussen

Sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen, medlem af Stiftsrådet i Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Jacob D. Krogh Rasmussen, 41 år, sognepræst v. Mariager Kirke og tillidsrepræsentant for præsterne i Hobro-Mariager provsti. 

Tidligere sognepræst i Haslund-Ølst og Kristrup, Randers Søndre provsti.

Tidligere medlem af Stiftsudvalget for Kristendom og Islam samt Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus Stift. Interesseområder er kirkens liv og vækst også i landområderne, samt det mellemkirkelige arbejde.