Medlemmer af stiftsrådet
Hanna Broadbridge, formand

Hanna Broadridge

Hanne Broadbridge, formand for Stiftsrådet i Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Cand.mag, lektor i engelsk, oversætter, tolk, universitetscensor.

Jeg brænder for at medvirke til at kirken får en mere central plads i folks ellers så travle bevidsthed og liv.

Jeg har været i menighedsrådet siden 1984 og formand siden 1996, siddet i provstiudvaglet siden 1984 og været med i det mellemkirkelige stiftsudvalg siden 1990. I Folkekirkens Nødhjælp fra 1990 til 2006. Formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd fra 2010.

Er økumeniker med stor interesse i Grundtvig. Tænker lokalt og handler globalt.

Stiftsrådet er både samler og spreder, samler op på hvad der rører sig i sogne og menigheder og ikke mindst i de kirkelige kredse og spreder information, inspiration og viden, tager nye ideer op samt holder sammen på de kirkelige strukturer.

Jeg vil især engagere mig i kommunikation både ind ad til og udad til og se på kilderne til ny inspiration og indsigt, det være sig lokalt og globalt.

Telefon: 86 41 23 84

E-mail: mail@broadbridge.dk