Medlemmer af stiftsrådet
Esben Andersen

Esben Andersen

Provst Esben Andersen, medlem af Stiftsrådet i Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Jeg har siden 1998 været sognepræst i Brabrand-Sdr. Aarslev og fra 2007 provst i Århus Vestre Provsti, jeg har været provsterepræsentant i Aarhus Stiftsråd siden 2013.

Mit pejlemærke er den samarbejdende Folkekirke.


Derfor er min indgangsvinkel til arbejdet i stiftsrådet spørgsmålet: Hvordan kan stiftsrådet bidrage til kirkens liv og vækst – ikke alene på stiftsniveau, men også som inspiration og praktisk støtte til det kirkelige arbejde på alle andre niveauer (sogne, provstier og nationalt)?

Kontakt

Arbejde:

Mobil 2135 7258 og e-mail: esan@km.dk

Århus Vestre Provsti, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand.

Privat:

tlf. 8625 1861 og web: www.aavp.dk

Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand