Medlemmer af stiftsrådet
Bente M. Rasmussen

Bente M. Rasmussen

Bente M. Rasmussen, medlem af Stiftsrådet i Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Jeg hedder Bente Midtgård Rasmussen jeg er 59 år, gift og har 2 sønner på 30 og 33 år samt 2 børnebørn. 

Jeg er uddannet bibliotekar, men har de sidste mange år arbejdet hjemme på mit og min mands landbrug på Alrø.

Jeg har været medlem af Alrø Menighedsråd siden år 2000, heraf 15 år som formand. Ved menighedsrådsvalget i 2017 blev Gylling og Alrø Menighedsråd lagt sammen. I det nye menighedsråd er jeg næstformand og kontaktperson.

Jeg er desuden kasserer i Alrø Borger- og Idrætsforening.

Alrø er en ø, dog landfast, med cirka 160 landsbyboere. Her er ikke længere forretninger, men Kirken og Forsamlingshuset betyder rigtig meget for øens liv og vækst og ikke mindst sammenholdet. I sommerhalvåret kommer mange turister hertil på grund af den smukke natur og Alrøs 3 restauranter, men rigtig mange besøger også Alrøs lille kirke, hvor der, især i løbet af sommeren, er flere rundvisninger og også en del turister med til gudstjenesterne.

Jeg vil arbejde for, at det stadig er muligt at bevare kirkerne i de små samfund. Kirkerne er på mange måder en uundværlig del af lokalsamfundet, men de er også udfordret i forhold til de mange tilbud, som dukker op i vores samfund. Også det faktum at der flere steder flytter folk fra land til by, har stor betydning for kirkerne i de små samfund.

Jeg er valgt som stiftsrådets repræsentant i Stiftsudvalget for Diakoni. Jeg mener, at kirken også socialt har en vigtig betydning og har et socialt ansvar for alle, ikke mindst for dem, som har brug for råd og støtte. I den forbindelse må vi ikke glemme flygtninge og indvandrere, som på trods af forskelle i kultur og religiøsitet også kan have brug for en hjælpende hånd.