Reformationsjubilæum
Tre foredrag ved Jan P. Jessen

Tre foredrag ved Jan P. Jessen

Siden Jan P. Jessen skrev speciale om reformationstiden, har han formidlet reformationens historie – det er der kommet en del foredrag ud af. Jan P. Jessen har således holdt mange historiske foredrag for mange forskellige publikummer. Herunder kan du se tre af hans foredrag, som han tilbyder i forbindelse med reformationsjubilæet

Religionsfrihed i Danmark

For at skildre baggrunden for den religionsfrihed Danmark fik med grundloven i 1849, ser foredraget på årsagerne for den u-frihed, der gik forud for friheden.

Foredraget tager således udgangspunkt i kong Christian III’s kirke-lovgivning fra reformationstiden, og sporer hvordan de religiøse restriktioner er blevet håndhævet – og slækket på – gennem tiderne.

Foredraget viser derefter hvordan en ændret storpolitisk situation, ikke mindst i hertugdømmerne, medførte en langsomt tiltagende grad af religiøs frihed på vej mod 1849.

Religiøse Aspekter af den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914

Det er generelt antaget, at udvandringen fra det tidligere hertugdømme Slesvig i slutningen af 1800-tallet, var forårsaget af regionens dansk-tyske konflikter, som resulterede i de to store slesvigske krige i midten af århundredet og af områdets elendige økonomi siden begyndelsen af det 19. århundrede.
Dette foredrag kaster et nyt lys over mindre kendte religiøse aspekter af udvandringen fra Slesvig til USA: Den religiøse mangfoldighed og de latente religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region.
Dette foredrag skal også holdes under konferencen i anledning af Reformationsjubilæet, “Transplanted Ideas and Values in America’s Past and Present”, i Minnesota i 2017.

Fem Glemte Jesuitter

Reformation, renæssance, humanisme – de fem glemte jesuitter kom i berøring med det hele og prægede deres tid som få andre.

De fem oversete jesuitter var med til at danne en orden, der som ingen andre tog deres samtids konflikter på sig. De var typiske reformationstids-mennesker, som med høje dannelsesidealer bevægede sig ud, hvor kun de færreste turde bunde.
Jan P. Jessen skrev i sin tid et historisk speciale om de fem glemte jesuitter – emnet har aldrig sluppet sit tag i ham: For nogle år siden rejste han i de fem glemte jesuitters fodspor i Spanien og Frankrig. Foredraget viser også unikke billeder fra den sidste ekskursion i jesuitternes særegne univers i Rom.

Jan P. Jessen, cand. mag.

Jan P. Jessen er uddannet historiker fra universiteterne i Odense og Salzburg. Han afsluttede uddannelsen med et speciale om Europas kirkehistoriske brydninger i Europa i 1500-tallet. Han har siden undervist på Syddansk Universitet, arbejdet på Dansk Folkemindesamling, i højskolebranchen og på aftenskoler.

Fra 2011-2014 har Jan P. Jessen været leder af Den Slesvigske Samling i Flensborg. I den forbindelse har han holdt adskillige historiske foredrag, varetaget anden historisk formidling samt deltaget i konferencer i Danmark, Tyskland og USA.


I sin tid i Samlingen, har Jan P. Jessen bl.a. digitaliseret og ocr-scannet hele Samlingens bestand af meget gamle bøger fra mellem 1500-tallet og 1880 og gjort dem online-tilgængelige.
Desuden har Jan haft foredrags- og formidlingsopgaver for kirkesogne, biblioteker og andre kultur- og undervisningsinstitutioner og foreninger i Danmark, Tyskland, USA og Indien.
De mange formidlingsopgaver førte i 2007 til grundlæggelsen af ’JPJessen Kultur & Formidling’.

3000 kr. pr. foredrag plus kørsel