Reformationsjubilæum
Reformationen i Danmark & Martin Luther og Reformationen

Reformationen i Danmark & Martin Luther og Reformationen

Reformationen i Danmark

I Danmark gennemførtes Reformationen 1536 ovenfra af konge og rigsråd efter en blodig borgerkrig og stærke lutherske strømninger i de større byer. Dette foredrag vil især samle sig om, hvorledes de reformatoriske tanker i praksis gennemførtes blandt folket (bønderne) ude i de små sogne på landet. Her vil Peter Paladius Visitats være det solide grundlag. Han skildrer her sin utrættelige indsats for at reformere menigheder og præster, så ”Evangeliets klare lys” kom til at skinne selv i det sløveste sogn.

Martin Luther og Reformationen

Ved sin kritik af Den katoske Kirkes og ved sine mange skrifter på tysk, som med den nye bogtrykkerkunst med lynets hast spredtes over hele Europa, satte Martin Luther – egl. uden at ville det – reformationen i gang og hans ideer har siden spillet en fundamental rolle i Kirkens liv. Her vil hans liv og Reformationen blive skildret på baggrund hans samtid: Opdagelserne, kapitalismen, Renæssance, humanismen og forholdene i Tyskland.

Hvert foredrag varer 90 minutter. Pris: Kr. 3.000,-
Troels Rønsholdt, Thunøgade 7A, 8000 Århus C. Cand. Mag. I historie og kristendomskundskab. Lærer v. Århus Katedralskole 1970-2007.