Reformationsjubilæum
Luthersk oven i hovedet & Et par med succes: Luther og Melanchthon

Luthersk oven i hovedet & Et par med succes: Luther og Melanchthon

Luthersk oven i hovedet

Stort set hele samfundet blev påvirket af reformationen, men måske skete de største ændringer inde i folks hoveder. Foredraget vil gennemgå de forskellige måder, som en ny forståelse af Gud også ændrede menneskers forståelse af sig selv og deres omverden.

Et par med succes: Luther og Melanchthon

Fra begyndelsen var der to reformatorer i Wittenberg. Luther og Melanchthon, Luthers nære ven og kollega på universitet i Wittenberg. Luther kom fra klostret. Melanchthon var et humanistisk vidunderbarn. Sammensmeltning af klostertradition og humanistisk dannelse gav tilsammen reformationen gennemslagskraft. Foredraget redegør for denne forskel og viser også, hvordan parløbet også gav problemer, fordi luthersk teologi med Luther og Melanchthon kunne komme forskelligt til udtryk.

Bo Kristian Holm. Lektor i systematisk teolog (Dogmatik). Lutherforsker og leder af forskningsenheden ”Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur” på Aarhus Universitet. Medlem af Præsidiet for Reformationsjubilæet.

Bo Kristian Holm, Lisbjerg Vænge 2, 8200 Aarhus N tlf. 87162453/5188 9556 teobh@cas.au.dk http://person.au.dk/teobh@cas
Varighed: 30-90 min. Pris: Kr. 3.500-5.000 + transport.