Reformationsjubilæum
Luther og musikken

Luther og musikken

Foredraget vil primært handle om Luthers forhold til musik herunder hans egen produktion af salmer. Enkelte samtidige komponister inddrages. Luther var en fin sanger og musiker og anså musikken som en stor gave fra Gud. Bruddet med Romerkirken betød opbygning af en ny kirkeordning, hvor musik stadig spillede en central med den store forskel fra Romermessen, at menigheden med Luthers salmemesse blev aktivt inddraget i Gudstjenesten. Dette geniale træk fremstår med uformindsket styrke her knap 500 år senere.

Uddannet i hovedfagene musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium (1987) med efterfølgende debut fra solistklassen, Musikteoretisk Specialklasse. Er desuden cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus og Aalborg Universiteter (1995).


Lektor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium og ved Det Jyske Musikkonservatorium. Har tidligere virket ved Aalborg Universitet (1993-2005), Det fynske Musikkonservatorium (1995-96) og Vestervig Kirkemusikskole (1992-99). Har holdt talrige foredrag om ligeså mange musikalske emner.
Organist ved Nr. Galten og Vissing kirker siden 1993.

Af teknisk udstyr har jeg brug for et velklingende musikanlæg, hvor jeg kan tilslutte min computer, projektor med lærred samt et klaver.

Kontaktoplysninger:
Thorkil Mølle, Siøvej 33, 8370 Hadsten
email: moelle.hadsten@mail.tele.dk
Tlf. 8691 4986 / 2326 4986

Tid + honorar: Ca. 120 min. inkl. pause.
5.800 kr. inkl. transport inden for Aarhus Stift