Reformationsjubilæum
Den paradoksale Gud hos Luther & Luthers samfundsforståelse