aarhusstift.dk
Reformationsjubilæum

Reformationsjubilæum

2017 er 500 års jubilæet for reformationen, der begyndte med munken Martin Luthers oprør mod datidens katolske kirke. Jubilæet markeres med en række begivenheder landet over, og i Aarhus Stift er der blandet andet en foredragsrække, som du kan læse mere om herunder

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser mod afladen op på døren til slotskirken i Wittenberg. Med affattelsen og publiceringen af disse teser satte Luther gang i en lavine af begivenheder, som endte med at splitte den vesterlandske kristenhed i en række forskellige konfessioner.

Disse konfessioner bekrigede hinanden i århundreder, før de endelig fandt en form for fredelig sameksistens, der dog stadig bar (og bærer) præg af deres indbyrdes forskelligheder.

I 1517 vidste Martin Luther naturligvis ikke selv, at det ville blive resultatet. Formodentlig regnede han blot med, at han kunne bidrage til at retlede en kirkelig praksis som var kommet på afveje.

Martin Luther var på den ene side til at begynde med hovedaktøren og på den måde nøglefiguren, når det gælder reformationen.
Men på den anden side medførte hele den omvæltning af både det religiøse og det verdslige liv, først i europæisk og siden i globalt perspektiv, at reformationen af mange opfattedes og opfattes som meget andet og mere end lige historien om Luther.

Men hvor om alting er, så udgør Martin Luthers person og værk en prisme, hvorigennem de sidste 500 års åndshistorie kan ses – og ikke mindst af den grund og i det lys fejres han i 2017.

For ingen andre store personer i ånds- og verdenshistorien har ved deres tilstedeværelse affødt omkalfatringer af lige så grundlæggende en karakter for den enkelte og for samfundet som netop Martin Luther.

Således fejres i 2017 reformationens 500 års jubilæum.

Aarhus Stift og stiftets reformationsjubilæumsudvalg har sammen med FOF samlet en række foredragsholdere og musikere, der hver på deres måde kan sætte fokus på Martin Luther og reformationen.

Reformationsfejringen har sin egen hjemmeside, som du kan se her.

Du kan finde listen over foredragene i menuen “Reformationsjubilæum” eller i listen herunder.

Booking af arrangementer sker via:

FOF Aarhus
Fredensgade 36
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 29 55
mail@fof-aarhus.dk
www.fof-aarhus.dk

Luther i et historisk perspektiv

Katharina Luther – Martin Luthers hustru og verdens første præstekone

Reformationen i Danmark & Martin Luther og Reformationen

Luthers salmer, Luthers julebrev & Luther med saks og lim

Reformationen som erindringssted

Religionskrige, reformationen og Europa & fra renæssance til oplysningstid

Religionsfrihed i Danmark

Fem glemte jesuitter

Musik og Luther

Den Danske Salmeduo

Luther og Musikken

Luthers tankegods

Luthersk oven i hovedet & Et par med succes: Luther og Melanchthon

Reformatoren Erasmus & Erasmus af Rotterdams syn på mennesket

Trestandslæren & Idealet om den lutherske husstand

Den paradoksale Gud hos Luther & Luthers samfundsforståelse

Den lutherske husstand

Religiøse Aspekter af den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914

Hvad betyder Luther i dag

Pave, konge, munk og bonde Foredrag om reformationen i Nordeuropa

K.E. Løgstrup – en moderne lutheraner

Hvor lutherske er vi egentlig?

Reformation i dag

Martin Luther – 500 år og brandaktuel i dag!