Præstestillinger
Nyheder
" "

Genopslag - overenskomstansat sognepræst i Sønderbro Pastorat 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderbro Pastorat i Aarhus Stift er ledig. På grund af manglende information om særlig forpligtelse og tilknytning genopslås nedenstående stilling med ny ansøgningsfrist.

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderbro Pastorat i Aarhus Stift er ledig. På grund af manglende information om særlig forpligtelse og tilknytning genopslås nedenstående stilling med ny ansøgningsfrist.

Til stillingen er knyttet en særlig forpligtelse på 10 % til at sørge for, at kirken bidrager til det sociale arbejde i midtbyen. Forpligtelsen er knyttet til Horsens Klostersogn og Vor Frelser Sogn.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Læs menighedsrådets embedsbeskrivelse for præstestilling ved Sønderbro Sogn i Horsens Provsti

 

Opslået: 16/2 2021
Udløber: 8/3 2021