Præstestillinger
Nyheder
" "

Sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat

En stilling som sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution

En stilling som sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 13. maj 2021 til den 2. september 2021 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles og sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opslået: 16/2 2021
Udløber: 8/3 2021