Præstestillinger
Nyheder

Nyoprettet stilling som hospitalspræst ved Regionshospitalet i Horsens

En nyoprettet stilling som hospitalspræst ved Regionshospitalet Horsens med særlig fokus på gravidsamtaler i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en tilknytning til Horsens Klostersogn.

En nyoprettet stilling som hospitalspræst ved Regionshospitalet Horsens med særlig fokus på gravidsamtaler i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en tilknytning til Horsens Klostersogn.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Læs embedsbeskrivelse for stillingen som hospitalspræst ved Regionshospitalet i Horsens.

Opslået: 23/2 2021
Udløber: 15/3 2021