Præstestillinger
Nyheder

Overenskomstansat sognepræst i Holme Pastorat (75%) og Viby Pastorat (25%)

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Holme Pastorat (75%) og Viby Pastorat med forpligtelse til at betjene Café Parasollen (25%) i Aarhus Stift er ledig.

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Holme Pastorat (75%) og Viby Pastorat med forpligtelse til at betjene Café Parasollen (25%) i Aarhus Stift er ledig.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Læs stillingsbeskrivelsen for stillingen som sognepræst i Holme Pastorat.

Opslået: 26/5 2021
Udløber: 14/6 2021