Præstestillinger
Nyheder
" "

Sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat

En stilling som sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

En stilling som sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen er tidsbegrænset til perioden den 1. juli 2021 til og med den 31. juli 2022 og er begrundet i sognepræstens orlov.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opslået: 23/2 2021
Udløber: 15/3 2021