Persondata
Privatlivspolitik og samtykke - Nyhedsbreve 27-05-2021

Privatlivspolitik og samtykke - nyhedsbreve

Samtykkets indhold og omfang

Du ønsker at give samtykke til, at Aarhus Stiftsadministration sender nyhedsbreve til dig via e-mail. Du giver samtykket i overensstemmelse med denne skrivelse ved tilmeldingen af vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevene indeholder nyheder om stiftets aktiviteter, arrangementer og forhold samt indlæg om etik, tro og teologi.

Samtykket er frivilligt og kan trækkes tilbage

Det er frivilligt at meddele dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage igen uden nogen begrundelse.

Du kan framelde dig ved at klikke på linket i bunden af et nyhedsbrev.​

Dataansvarlig og formålet med databehandlingen

Vi er dataansvarlig for denne behandling. Vi kan kontaktes via mail kmaar@km.dk eller på tlf. 86145100.

Nedenfor kan du læse, hvad der sker med dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrevet.

Hvilke oplysninger behandles der?

Der behandles almindelige oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, samt at du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Vi behandler oplysninger om dig i denne sammenhæng til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er dit afgivne samtykke efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Oplysningerne om dig i denne sammenhæng vil blive slettet, umiddelbart efter du framelder dig nyhedsbrevene.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Vi deler ikke dine oplysninger med uvedkommende. Vi bruger dog en databehandler til udsendelse af nyhedsbreve, som dermed har adgang til oplysningerne.

Tredjelandsoverførsel

Vi benytter databehandleren Mailchimp til at udsende nyhedsbreve. Dermed kan dine oplysninger blive opbevaret i USA.

USA og EU har indgået ”The EU-US Privacy Shield Framework” (EU's og USA's værn om privatlivets fred), hvorefter certificerede amerikanske virksomheder har ret til at behandle personoplysninger, der er omfattet af persondataforordningen. Mailchimp har et sådant certifikat. Overførslen er dermed i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.