aarhusstift.dk
Påskeprojektet

Påskeprojektet

Hovedformålet med påskeprojektet er at formulere det vedkommende i påskens budskab.

Baggrunden for påskeprojektet

Der blev bl.a. i Kirkeministeriet konstateret et behov for at sætte fokus på påsken og påskens budskab, da omtalen af påskens budskab i offentligheden i påsken 2012 var ringe. Biskopperne i folkekirken har bl.a. udtalt, at: ”Vi anser det for at være vores gode pligt at oplyse om påskens fortællinger. Som kirke for ca. 80 % af danskerne, mener vi at have en ”public service” forpligtelse til at oplyse om kristendommen som kulturbærende faktor i Danmark. Vi vil med vores kommunikation endog gerne være med til at skubbe befolkningen mod troens overvejelse.”

Daværende kirkeminister Manu Sareen: »Påsken er med Jesu korsfæstelse, død og opstandelse den vigtigste kirkelige højtid i årets løb. Men der er langt fra den samme folkelige forståelse og interesse for påsken og dens budskab, som er der for julen. Jeg håber, at der med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond kan blive sat gang i nye initiativer, som kan være med til i brede kredse at øge kendskabet til og interessen for påskens centrale plads i kristendommen.«

Kjeld Holm: »Påsken har fra begyndelsen haft en virkningshistorie også helt ind i et moderne sekulært samfund, hvor begreberne som håb, livsfornyelse og forsoning har deres ophav i påskens fortælling. Håbløsheden er ikke definitiv. Der ligger derfor en stor opgave i at formulere det vedkommende i påskens budskab, også ved at udtrykke sig på en måske ny måde i forhold til det traditionelle kirkelige sprog. Netop i de senere år har påske været et tema i megen kunstnerisk skaben og filosofisk eftertanke. Denne udvikling bør fremmes mest muligt.«

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at arbejde med projektets dobbelte mål: uddannelse /oplysning og mission. Arbejdsgruppens arbejde er finansieret af Kirkeministeriets udviklingsfond.

 

Arbejdsgruppen består af:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen (formand)

Biskop Henning Toft Bro

Ellen Aagaard Petersen, folkekirken.dk

Birgitte Stoklund Larsen, Generalsekretær for Bibelselskabet

Højskoleforstander Jørgen Carlsen

Aarhus Stiftsadministration er sekretariat for arbejdsgruppen.

 

Arbejdsgruppens arbejde er foreløbig udmøntet i udgivelse af en antologi med fokus på påsken, hvor 7 nutidige danske forfattere skriver om hver deres dag i påsken. En bog, hvor tradition og de klassiske budskaber kunne belyses på en anden måde end det sædvanligvis blev gjort.

Bogen ”Gennem den kulsorte sky” blev udgivet i januar 2015 og har fået flotte anmeldelser og stor omtale.

Derudover arbejdes der bl.a. med et internetbaseret projekt, der vil blive realiseret som optakt til påsken 2016. Målet er at skabe en fortælling om påsken, dens kulturhistoriske og eksistentielle betydning på en lettilgængelig og vedkommende måde for mennesker, der ikke er fortrolig med kristendom og kirke.