Nyheder
Nyheder

Temakursus 2 fra Samvirkende Menighedsplejer

Kursus med tema "Menneskelivet i magt og afmagt - om mødet med afmagt i medmenneskelige relationer"

Kurset henvender sig til alle med interesse i det frivillige sociale arbejde i menigheden. Frivillige og ansatte, der kommer i kontakt med mennesker i svære livssituationer.

Kurset afholdes 

mandag den 27. maj 2019 i Sognelokalerne i Silkeborg Kirke, Torvet 10E, 8600 Silkeborg med tilmeldingsfrist den 13. maj 2019

Program for kurset og nærmere information kan du se her