Nyheder
Nyheder

Søstrene Juell-Winds Legat opløses ved uddeling ultimo 2019

Frist for ansøgning fredag den 15. november 2019 kl. 12.00

Civilstyrelsen har godkendt opløsning af legatet med udbetaling på én gang.

Den endelige opløsning vil ske ved uddeling ultimo 2019.

Uddeling vil ske i overensstemmelse med legatets formål:

”Portionerne skal tildeles ugifte, kristligtsindede og værdige og trængende kvinder, hvadenten de er af adelig eller borgerlig stand og foruden værdighed og trang fordres, at de pågældende er fødte i kongeriget Danmark og bekender sig til evangelisk-lutherske lære. Portionerne skal fortrinsvis tildeles kvinder, der er bosatte i Aarhus Stift.”

Legatet har løbende modtaget ansøgninger. Der var ikke en uddeling i 2018, hvorfor både ansøgninger modtaget i 2018 og 2019 vil blive behandlet.

Der er ikke grund til at indsende en ny ansøgning, hvis man allerede har søgt og modtaget en kvittering fra Aarhus Stift.   

Seneste frist for at ansøge legatet er fredag den 15. november 2019 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget herefter vil ikke komme i betragtning.

 

Ansøgninger kan sendes til :

kmaar@km.dk

eller til Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C