Nyheder
Nyheder

Send sikkert til Aarhus Stift

Oplysning til borgere om sikker kommunikation via e-boks

Hvis du som borger ønsker at sende sikkert til Aarhus Stift, er der mulighed for at kontakte stiftet via e-Boks, da vi findes som modtagermyndighed i e-Boks.

Du kan få hjælp til at skrive og sende besked via e-Boks ved at følge deres vejledning herom https://brugersupport.e-boks.dk/hc/da/articles/360003130319-S%C3%A5dan-skriver-man-en-ny-meddelelse

Menighedsråd, præster og andre med en KM adresse sender allerede sikkert til Aarhus Stift.