Nyheder
Nyheder

Præsten er her stadig

Hold øje med de enkelte kirkers hjemmesider

Gudstjenester hele landet over er for at undgå yderligere spredning af coronavirus blevet aflyst resten af marts måned, det vil sige de kommende tre søndage. Det betyder også, at kirkerne i samme periode ikke vil være åbne, og der er heller ikke mulighed for at møde personligt op til samtale med en præst eller andre ansatte i kirken. Det er en vanskelig situation, som har indflydelse på mange, men hensynet til de grupper af mennesker, der er særligt sårbare overfor coronavirus, må i øjeblikket veje tungest.

Selvom kirkerne er lukkede, er der stadig mulighed for at komme til at tale med en præst i telefonen, på skype eller anden vis. Hold øje med de enkelte kirkers hjemmesider for oplysninger om telefontider og andre måder at få kontakt til kirkens personale på.

Situationen bliver fulgt tæt, så tiltag og retningslinjer hele tiden bliver tilpasset den aktuelle situation.